Viranomaisten ohjeistoa

Valtioneuvosto, Oikeusministeriö sekä Patentti- ja rekisterihallitus ovat antaneet ohjeita julkisia kokoontumisia koskien. Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnat joutuvat harkitsemaan vuosikokousten järjestämistä sekä esim. lähetystorien yhteydessä olevaa kahvilatoimintaa. Alla lainauksia viranomaisten ohjeista:

Asiasta laajemmin näistä linkeistä: 

Koronavirustilanteen vaikutukset PRH:n toimintaan ja asiakkaisiin

Olemme varautuneet hoitamaan viranomaistehtävämme koronavirustilanteesta huolimatta. Pyrimme käsittelemään ilmoitukset ja hakemukset normaalissa ajassa. Henkilöstömme on siirtynyt etätyöhön.

Pahoittelemme koronatilanteen asiakkaillemme aiheuttamaa ylimääräistä vaivaa.
Koronatilanteen takia yrityksillä, yhdistyksillä ja muilla yhteisöillä on tavallista rajoitetummat mahdollisuudet hoitaa velvoitteitaan viranomaisille. 

Nyt on tärkeää noudattaa valtionjohdon ja viranomaisten ohjeita.

Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyslain perusteella valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen vaaditaan yleensä sääntömääräys. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä.

Lisätietoa etäosallistumisesta saat yhdistysoppaista, joissa on tietoa myös muista yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä. 

PRH ei voi ottaa kantaa yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämiseen, mutta nykyisessä poikkeustilanteessa on ensisijaisesti noudatettava Suomen hallituksen, valmiuslain ja terveysviranomaisten määräyksiä.

Tehtävämme on neuvoa yhdistyksiä yhdistysrekisteriin tehtävissä ilmoituksissa mutta ei kokousmenettelyissä tai muissa yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Emme myöskään valvo yhdistysten toimintaa.

Pitääkö kaupat ja ravintolat nyt sulkea?

Ei. Kauppakeskukset, asemarakennukset, ravintolat tai muut yleisön käytössä olevat tilat voivat olla auki. Ravintolassa ruokailusta ei siis tule ”julkista kokoontumista” sillä perusteella, että asiakkaiden lukumäärä ylittää kymmenen.

Asiakkaiden tulisi ottaa huomioon se, että Suomessa vallitsevat nyt poikkeusolot. Etäisyyttä kanssaihmisiin on hyvä pitää.

Vaikka hallituksen linjaus ei koske yritystoimintaa, yritysten olisi hyvä muuttaa toimintatapojaan uudessa tilanteessa. Niiden tulisi pyrkiä palvelemaan ihmisiä yksilöllisemmin, pienempinä asiakasryhminä tai porrastamalla tapaamisia. Esimerkkinä tästä ovat vaikkapa facebookin kautta toimivat tuottajien suoramyyntiryhmät, joissa asiakkaat ja myyjät tulevat paikalle sovittuna aikana.

Hallituksen linjauksessa on kyse kokoontumisrajoituksesta, ei liikkumiskiellosta.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print