Uskonnonvapautta ei saa rajoittaa

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kutsui eri uskontokuntien edustajat ns. pyöreän pöydän neuvotteluun. Keskustelussa olivat mukana kristillisten kirkkojen lisäksi juutalainen seurakunta, islam-yhteisö ja mormonikirkko.

Keskustelussa kysyttiin, miten uskontokunnat ovat tähän mennessä koronarajoituksiin suhtautuneet. Ministeri pyysi myös kommentteja uskontokunnan näkökulmista tartuntatautilain 58. pykälään, jossa säädetään hygieniamääräyksistä, tilapäisistä rajoituksista tilojen käytössä (mm. turvavälit) ja voimakkaimpana keinona tilojen sulkemista.

Lausuntokierroksella olleessa lakitekstissä ehdotetaan, että ”kunta/AVI voi päättää, että yleisölle avoimet tilat on suljettava väliaikaisesti (1 kk) osittain tai kokonaan”. Lakiluonnoksessa todetaan kuitenkin: ”Lakia ei sovelleta uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluviin tilaisuuksiin.” Tätä on nyt julkisessa keskustelussa ihmetelty, ja on noussut vaatimuksia, että rajoitusten tulisi koskea myös uskonnollista toimintaa.

Kaikkien uskontokuntien vastaukset ministerille olivat yhdenmukaisia: varotoimia on jo noudatettu tarkasti viranomaisten suositusten pohjalta, ja varotoimet ovat olleet jopa viranomaisten ohjeita tarkempia. Hygieniamääräykset ja tilapäiset rajoitukset nähtiin perusteltuina kaikissa uskontokunnissa. Kun sitten tultiin kohtaan, jossa puhuttiin uskonnollisten tilojen kokonaan sulkemisesta, kaikki uskontokunnat näkivät sen erittäin ongelmallisena ja uskonnonvapauden vastaisena.

Helluntaikirkon puheenvuorossa hygieniamääräykset ja henkilömäärien rajoittaminen rinnastettiin mm. paloturvallisuusmääräyksiin, joiden noudattamisessa ei nähdä ongelmaa. Sen sijaan sellaisia rajoituksia, joiden säätäminen edellyttäisi uskonnonvapauden periaatteiden muuttamista, pidettiin ehdottoman kielteisinä. Turvallisuusmääräykset on lainsäätäjän kyettävä tekemään niin, että uskonnonvapauteen ei kajota.

Ministeri Saarikko totesi kokouksen lopuksi, että uskontokuntien viesti lainsäätäjille oli selvä: epidemian torjuminen on otettu vakavasti, mutta pakotettua tilojen sulkemista ei pidetä mahdollisena. Samalla ministeri vetosi uskonnollisiin yhdyskuntiin, että nämä pyrkisivät omien verkostojensa kautta auttamaan rekisteröimättömättömiä yhteisöjä noudattamaan turvallisuusmääräyksiä. Pyyntö ei ole lainkaan kohtuuton, näin voimme toteuttaa profeetta Jeremian kirjeen kehoitusta: ”Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne.”

Esko Matikainen

Kirjoittaja on Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print