Mihin työntekijän valtakirjaa tarvitaan?

Helluntaikirkon myöntämiä valtakirjoja on yhteensä 470. Näistä 72 prosenttia on myönnetty miehille ja 28 prosenttia naisille. Valtakirjan haltijoiden keski-ikä on 56,7 vuotta. Alle 40-vuotiaita on 14 prosenttia, 40-60-vuotiaita 53 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 33 prosenttia. Koulutus toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa etäyhteydellä.

Mihin valtakirjaa tarvitaan? Helluntaiherätyksessä on alkuvuosikymmenistä saakka ollut käytäntönä, että liikkeen parissa toimivilla julistajilla on suositus kotiseurakunnaltaan tai joltakin tunnetulta julistajalta. Suosituksia julkaistiin Ristin Voitto -lehdessä, ja ne saattoivat olla koko sivun mittaisia luetteloja julistajista, ”joita suositellaan seurakuntiin vastaanotettaviksi”. 

Välillä julkaistiin toisenlainenkin lista: oli henkilöitä, jotka ”eivät nauti luottamusta ja joita ei pidä vastaanottaa seurakuntiin julistajiksi”. 

Ajat ovat muuttuneet, mutta hengelliselle yhteisölle on edelleen tärkeää, että julistajilla on seurakunnan suositus. Työntekijän valtakirja viestii myös siitä, että henkilö on tilivelvollinen tekemisistään paikallisen seurakunnan johdolle. 

Pastorin valtakirjan edellytyksenä on IK-opiston kolmivuotinen seurakuntatyön tutkinto tai vastaavat opinnot muualla sekä vähintään kahden vuoden työkokemus pastoraalisissa tehtävissä. Henkilön on luonnollisesti toimittava pastorin tehtävissä valtakirjaa haettaessa. Pastorin valtakirjoja on myönnetty 262, mikä tarkoittaa 56:ta prosenttia valtakirjoista.

Seurakuntatyön valtakirjaa voidaan hakea henkilölle, joka seurakunnassaan toimii pastoraalisessa tehtävässä joko palkattuna tai oman toimensa ohella. Tyypillisesti seurakuntatyön valtakirjoja on myönnetty muun muassa evankelistoille ja oman työnsä ohella pastorin työtä tekeville. Seurakuntatyön valtakirjaan ei edellytetä tiettyä koulutusta tai työkokemusta. Näitä valtakirjoja on myönnetty kaikkiaan 105, mikä tarkoittaa 22:ta prosenttia kokonaismäärästä.

Lapsi- ja nuorisotyön valtakirjan hakijoilta edellytetään vähintään yhden vuoden mittaista raamattukoulutusta tai siihen rinnastettavaa koulutusta sekä yhden vuoden työkokemusta. Lapsi- ja nuorisotyön valtakirjoja on myönnetty 13. Se vastaa kolmea prosenttia kaikista myönnetyistä valtakirjoista. 

Lähetystyöntekijän valtakirja myönnetään helluntaiseurakuntien lähettämille lähetystyöntekijöille, joilla on Fidan kanssa niin sanottu kolmikantasopimus. Tämä sopimus tehdään lähetettävän henkilön, hänen kotiseurakuntansa ja Fidan välillä, ja siinä todetaan tietyt koulutusedellytykset ja muun muassa sitoutuminen Fidan työnjohdolliseen rakenteeseen. Lähetystyön valtakirjoja on 163, eli 19 prosenttia valtakirjoista.

Kaikkien valtakirjojen hakijoiden on sitouduttava ”Helluntaiseurakuntien opin pääkohdat” -julkaisun sisältöön. 

Kaikkien on käytävä myös yleinen perehdytyskoulutus sekä lapsi- ja nuorisotyön turvakoulutus, ja vihkilupaa hakevat käyvät myös vihkikoulutuksen. Koulutuksia järjestävät Helluntaikirkko ja IK-opisto yhdessä.

Esko Matikainen

Kirjoittaja on Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print