Kirjainyhdistelmiä

Vuodenvaihteen lähestyessä Helluntaikirkossa kerrataan taas yhteistyöverkostojamme ja niihin osallistumista. Eri verkostojen nimet ovat joskus pitkiä, ja käyttöön onkin vakiintunut mittava joukko lyhenteitä. Tästä taas syntyy sellaista munkkilatinaa ja konsonanttikirjoitusta, ettei alkukielten osaajatkaat ota siitä selvää!

HYRY ja SuHEL

Helluntailiikkeen sisällä on HYRY. Tämä tarkoittaa Helluntailiikkeen yhteisiä rekisteröityjä yhteisöjä, jotka on hyväksytty koko liikkeen yhteisiksi toimijoiksi. Luettelo löytyy esimerkiksi Helluntaikirkon nettisivuilta yhteystiedoista. HYRY-yhteisöjen johtajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa jakamaan tietoa suunnitelmista ja arvioimaan toimintaa. Tällaisen pohdinnan keskellä syntyi mm. tarve laatia koko helluntailiikkeelle yhteinen strategia, joka voisi ohjata toimintojamme samaan suuntaan. HYRY:n sisältä löytyy SuHEL, joka on helluntailiikkeen lähetysjärjestöjen kokoontuminen.

SVKN

Helluntailiike on mukana useissa yhteistyöverkostoissa. Näistä pisin yhteinen historia on SVKN:n kanssa. Tämä on siis Suomen Vapaakristillinen neuvosto, joka muodostuu kuudesta vakiintuneesta vapaakristillisestä yhteisöstä, joita ovat Helluntaikirkon lisäksi Adventtikirkko, Baptistikirkko, Metodistikirkko, Vapaakirkko ja Pelastusarmeija. 

SEA 

Herätyskristillisten yhteisöjen kesken on muodostettu SEA, eli Suomen Evankeelinen allianssi. Tässä jäseninä on lukuisa joukko herätyskristillisiä kirkkoja, järjestöjä ja myös yksilöjäseniä. SEA ylläpitää monia verkostoja, jotka keskittyvät tiettyyn toimialaan. SEA on myös yhteydessä Eurooppalaisen evankelisen allianssin kanssa ja sitä kautta verkostot ovat maailmanlaajuisesti hyvin laajat.

SEN

Suomen kristillistä kenttää koskettaa Suomen Ekumeeninen neuvosto eli SEN. Helluntaikirkko on tässä tarkkailijajäsenenä. Emme siis osallistu SEN:n hallitukseen tai muuhun päätöksentekoon, mutta olemme aktiivisesti mukana SEN:n kautta toteutettavissa toiminnoissa, jotka koetaan koko kristillistä kenttää koskevaksi. SEN myös antaa lausuntoja ja kannanottoja kristillisten kirkkojen puolesta yhteiskunnallisissa asioissa, ja niissä myös tarkkailijakirkkona olemme yleensä mukana.

PEF ja PEM

Kansainvälisissä yhteisöissä olemme kiinteimmin mukana PEF-yhteisössä.Pentecostal European Fellowship kokoaa Euroopan helluntaikirkkoja yhteen, rakentaa suhteita yhteiskunnallisiin tahoihin ja edistää yhteisiä ponnistuksia evankelioinnissa ja yhteisessä rukouksessa. Suomen helluntailiike on ollut tässä vahvasti mukana aivan alkuajoista saakka. PEF:n presidiumissa (hallituksessa) oli Arto Hämäläinen pitkän työjakson ensin sihteerinä ja lyhen välikauden jälkeen yhden kauden puheenjohtajana. Esko Matikainen oli yhdeksän vuoden ajan presidiumin sihteerinä.

PEF:n alaisena toimii PEMPentecostal European Mission, joka on Eurooppalaisten helluntailähetysjärjestöjen yhteisö. Siinä on puheenjohtajana Harri Hakola Fidasta. 

WAGF, PWF, Nordic

Kansainvälisesti olemme mukana World Assemblies of God Fellowship (WAGF) -verkostossa sekä Pentecostal World Fellowship (PWF) -järjestössä. Näistä jälkimmäinen eli PWF järjestää joka kolmas vuosi helluntailaisen maailmankonferenssin, ja sitä ollaan järjestämässä Suomeen vuonna 2025. 

Lisäksi on vielä aivan uusi yhteyden muoto: Pentecostal Nordic Fellowship (PNF), eli Pohjoismainen helluntailiikkeiden verkosto viiden pohjoismaan kesken.

Yhteyden rakentamista

Näissä kaikissa yhteisöissä on toki joitakin virallisia päätösasioita, mutta varsinainen syy niihin kuulumisessa on se, että siellä eri kirkkojen ja eri maiden johtohenkilöt oppivat tuntemaan toisiaan ja jopa luottamaan toisiinsa. Se puolestaan tekee hyvin luontevaksi kirkkojen välisen keskustelun vaikeistakin aiheista. Saamme avartua näkemään sellaisia sisartemme ja veljiemme haasteita, joita ei omaan maailmankuvaamme edes kuulu. Kristus-ruumiissa on todella monenlaisia jäseniä. Ja Kristuksen opetuksen mukaan yhden kärsiessä kaikki kärsivät ja kun yksi saa kunnian, kaikki iloitsevat! 

Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print