Vetoomus oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseksi

Suomen Evankelisen Allianssin vetoomus oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseksi turvapaikkatutkinnassa

Suomen Evankelisen Allianssin muslimityön verkosto (ALMU) on seurannut kristityksi kääntyneiden entisten muslimien kohtelua turvapaikkatutkinnassa. Joudumme toteamaan, että viranomaisten toiminta ja oikeuden päätökset osoittavat, ettei Suomi noudata kaikissa tapauksissa oikeusvaltioperiaatetta eikä ulkomaalaislakia tutkiessaan kristityksi kääntyneiden muslimien vainon vaaraa kotimaassaan. Keskeisiä havaintojamme ovat:

  • Sekä maahanmuuttoviraston että hallinto-oikeuksien kielteiset päätökset perustellaan huomioimatta tapauksen yksilöllisiä tosiseikkoja ja näyttävät usein kootun pitkälti kopioiduista lauseista.
  • Uskon aitouden arvioinnissa ei haluta tarkastella henkilön uskon osoittavia tosiasioita ja todistajanlausuntoja, vaan päätökset tehdään lähes ilman perusteltuja perusteita tai epäolennaisten seikkojen pohjalta.
  • Asiantuntijoiden arvioita vähätellään lähes säännönmukaisesti toteamalla, ettei uskonnollisten yhteisöjen lausuntojen perusteella voi tehdä arviota. Päätökset tehdään vastoin asiantuntijalausuntoja, eikä todisteille ja todistajien lausumille anneta niille kuuluvaa arvoa.
  • Kristillisen uskon aitoudesta tekevät päätöksiä henkilöt, joilla ei ole välttämättä itsellään perustietoja kristinuskosta tai yleistä uskontojen tuntemusta.
  • Päätökset ovat usein epäloogisia ja ristiriitaisia.
  • Kääntyneiden kuulemisissa ei huomioida sitä, ettei muslimitaustainen tulkki osaa useinkaan tulkata kristinuskon termistöä ja ettei kristityn ole helppoa kertoa islamista luopumisestaan muslimitulkille. Tulkki ei myöskään välttämättä suostu toistamaan kristityn lausumia asioita oman vakaumuksensa tähden. Tulkin vaihtoa koskeviin pyyntöihin ei suostuta, vaikka lukuisissa tapauksissa tulkit ovat tulkanneet ratkaisevasti väärin. Lisäksi ajoittain myös puhuttelija, joka arvioi vainon kohteeksi joutumisen vakavuutta, on muslimiyhteisön edustaja. Näin ollen kuultavana olevan oikeusturvaa ei ole riittävällä tavalla turvattu.

Suomen kristillisissä seurakunnissa koetaan, että seurakuntiemme uusien jäsenten oikeuksia poljetaan karkealla tavalla. Kirkkojen johtajat lausuivat asiasta yhteisen huolensa 22.8.2019: http://www.ekumenia.fi/sen_esittaytyy/kannanottoja_ja_lausuntoja/suomen_kirkonjohtajat_turvapaikanhakijoiden_palautuskieltoa_ja_uskonnonvapautta_on_kunnioitettava/

Tämä hätähuuto tuntuu kaikuneen kuuroille korville. Nyt luottamus Suomen maahanmuuttoviranomaisten ja oikeuslaitoksen tapaan noudattaa oikeusvaltioperiaatetta on tältä osin laajalti heikentynyt.

Oikeusvaltioperiaate on kaikkien nykyaikaisten perustuslaillisten demokratioiden kulmakivi. Se on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteisestä perustuslaillisesta perinteestä kumpuava perustavaa laatua oleva periaate ja sellaisena yksi niistä keskeisistä arvoista, joihin unioni perustuu (SEU-sopimus 2. artikla ja 49. artikla). Siksi se on myös EU-jäsenyyden ennakkoehto. Tätä periaatetta Suomen tulee noudattaa myös turvapaikkatutkinnassa ja päätöksissä.

Helsingissä 4.1.2021


Kirsi Rothfors
Suomen Evankelisen Allianssin hallituksen puheenjohtaja

Timo Keskitalo
Suomen Evankelisen Allianssin muslimityön verkosto (ALMU)

(Kuva: Hallie Easley-Synergos / The Synergos Institute / Creative Commons)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print