Help ry – kaksi vuosikymmentä helluntaiseurakuntien työntekijöiden asialla

Antti Hirviniemi on HELP ry:n puheenjohtaja

Helluntaiherätyksen työntekijöiden henkistä ja sosiaalista asemaa pyrittiin 1990-luvulla selkiyttämään. Työntekijät oli tarkoitus asemoida silloisen Vapaa Sisälähetys ry:n alaisuuteen, mutta hanke kariutui. Saarnaajaseminaarin päätöksellä tutkittiin Vapaakirkon mallin mukaista työntekijäyhdistystä, johon suunniteltiin myös seurakuntien vanhimpien mukaantuloa, mutta sekin raukesi. Iso Kirja ry:n aloitteesta perustettiin kuitenkin tuolloin niin sanottu stressiryhmä, jossa oli sekä lääketieteellistä että työnohjauksellista asiantuntemusta. Sen ehdotukset herättivät kiinnostusta.

Herätysliikkeen merkittävä vaikuttaja Onni Haapala sr. havahtui siihen, että työntekijöiltä puuttui kanava saada apua ongelmatilanteissa ja työsuhteen mahdollisesti päättyessä. Hän keskusteli vuoden 2001 Talvipäivillä Jarmo Makkosenja Taisto Toivolan kanssa, ja kolmikko totesi asian tarpeellisuuden ja kiireellisyyden.

Toimen miehenä Haapala alkoi suunnitella työntekijöiden koollekutsumista.

– Maaliskuussa 2001 sain vakuutusyhtiö Pohjantähden kustantamaan yli 20 hengen laivaristeilyn Tukholmaan. Mukaan tulivat suurimpien seurakuntien saarnaajat sekä jotkut palveluyhdistysten johtohenkilöt. Ohjelmassa kartoitettiin ajankohtaisia haasteita ja keskusteltiin työntekijäyhdistyksen perustamisesta, muistelee Onni.

Haapala oli tehnyt hyvän pohjatyön. Hän esitteli tulevan yhdistyksen sääntöluonnoksen ja sille suunnittelemansa nimen: Help ry, joka tuli sanoista helluntaiherätyksen evankelistat, lähetyssaarnaajat ja pastorit. Nimi muutettiin myöhemmin Helluntaiherätyksen työntekijät ry:ksi.

Perustamisasiakirja allekirjoitettiin samalla. Hallitukseen valittiin Onni Haapala (puheenjohtaja), Tuomo Mantsinen (sihteeri), Raili Juntunen, Jarmo Makkonen ja Taisto Toivola. Säännöt jäivät valitun hallituksen muokattavaksi.

Alussa yhdistys sai tehdä rivakasti töitä saadakseen aseman helluntaiherätyksessä yhteisesti hyväksyttynä yhdistyksenä. Tämä tapahtui Kouvolan Talvipäivillä 2003. Jotkut pelkäsivät vastakkainasettelua saarnaajien ja vanhinten välillä, toiset taas kokivat yhdistyksen ammattiliitoksi ja epäraamatulliseksi yhden miehen toimintakanavaksi.

– Jokainen toimintamuoto joutuu historian armottomaan valokeilaan ja saa kannuksensa tai häipyy hämärään. Help ry elää ja auttaa monipuolisesti, Onni Haapala toteaa tyytyväisenä.

Stressiryhmän jäsenet Mirjam ja Jukka Valopaasi Uudestakaupungista alkoivat kehitellä vapaaehtoispohjalta ideoita pastoreiden työssä jaksamisen tukemiseen. Vankkaa ammattitaitoaan hyödyntäen pariskunta on tehnyt mittaamattoman arvokkaan työn työntekijäkunnan hyväksi. He ideoivat terveystyöryhmän ja työnohjaajarenkaan, jotka ovat toimineet vuodesta 2007.

Työnohjauksen tarve tuli esiin melko pian. Työnohjaajarengas on laajentunut koko maan kattavaksi. Valopaasit osallistuivat koulutuksiin eri puolilla Suomea, järjestivät työhyvinvointipäiviä vuodesta 2002 ja huolehtivat Juhannuskonferenssin sekä Talvi- ja Syyspäivien työhyvinvointipisteistä, järjestivät työhyvinvointiristeilyjä, organisoivat vapaaehtoistoimijoiden kyselyn vuonna 2010, toimittivat koulutuspaketin eläköityville työntekijöille ja olivat mukana Hyvin tehty – Avaimia työhyvinvointiin -julkaisun toimittamisessa.

Työterveyshuolto, työsuojeluasioiden huomiointi ja Aslak-kuntoutus ovat olleet merkittäviä edistysaskeleita. Monessa muussakin Valopaasit ovat olleet vaikuttamassa täysin pyyteettömästi. Merkittävä tapaus oli kymmenen työnohjaajan siunaaminen Lahden Talvipäivillä 2014.

Oppilaitospastori Katri Latokangas toimi Help ry:n hallituksessa 2006–2020, sihteerinä vuodesta 2011. Matti Karvinen toteaa:

– Katrin vaikutus on ollut merkittävä sekä itse työskentelyssä että myös yhteistyöverkostojen keskellä.

Merkittävimmiksi tapahtumiksi sihteerikautensa aikana Katri Latokangas nimeää Help ry:n liittymisen Kirkon Alat ry:n jäseneksi sekä pastorinvaltakirjaprosessiin osallistumisen.

Help ry:llä on edustus myös Kirkon Alojen opiskelijatoimikunnassa, ja yhdistyksen hallitukseen on valittu myös nuorisotyön ja luottamusmiesten edustaja.

Työnohjausrenkaan toiminta, yksilöiden tukeminen työsuhdeasioissa, julkaisutoiminta sekä IK-opiston opiskelijoiden huomioiminen on ollut merkittävää. Latokangas laittaisi listalle myös mentorointikoulutuksen kehittämisen yhdessä IK-opiston ja Fidan kanssa.

Tärkeä yksityiskohta yhdistyksen historiassa on Anna Lehmuskosken pro gradu –tutkielma Monet poisjäämisen polut, joka perustui Help ry:n tekemään kyselyyn. Siinä kysyttiin entisiltä helluntaipastoreilta työn lopettamisesta. Syissä painottuivat omat motiivit, siirtyminen muualle, työn haasteet, burn out, masennus, henkinen uupuminen ja työn päättyminen. Noihin kipupisteisiin työkaluksi Help ry julkaisi kaksi seurakuntien työhyvinvointia tukevaa verkkojulkaisua vuonna 2015.

Tärkeimpänä kehityskaarena Katri Latokangas pitää Help ry:n kehittymistä laaja-alaiseksi työntekijöiden hyvinvointia ja työsuhdeasioita tukevan verkoston kokoajaksi. Help ry:stä on tullut myös muiden kuin pastoraalista työtä seurakunnassa tekevien työhyvinvointia tukeva yhdistys.

Help ry:n merkitystä erityisesti nuoremmalle sukupolvelle Latokangas pohtii näin:

– Heillä on nykyisin paremmat mahdollisuudet säilyä työkykyisenä. Nuori polvi on hyötynyt vanhemman polven tekemästä ennaltaehkäisevästä ja tukevasta työstä. Toivottavasti myös vanhemman polven karikoista on otettu opiksi. Valitettavasti nuori polvi on joutunut huomamaan, kuinka haastavaa työhyvinvointiajattelun jalkauttaminen seurakuntatyöhön on edelleen joltain osin.

Pastori Tapio Kyyhkynen kokee olleensa hallituksen jäsenenä uraauurtavassa pioneerityössä. Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus ja kokemus sairaalapastorin työstä johdattivat hänet yhdistyksessäkin sielunhoitotyöhön ja työssä jaksamisen tukijaksi.

Kyyhkynen pitää tärkeänä, että hän sai olla kohentamassa työntekijöiden taloudellista, sosiaalista sekä hengellistä huoltoa koskevia toimintoja ja sai HELMET-työryhmässä tuoda esiin sielunhoidollisia näkökulmia. Hän summaa:

– Oli hienoa työskennellä arvostamieni työtovereiden kanssa sekä Helpissä että HELMET-työryhmässä.

Puheenjohtajina Help ry:ssä ovat Onni Haapalan jälkeen toimineet Tapio SopanenPetteri Arasalo ja Jyrki Alanko. Nykyinen puheenjohtaja on Antti Hirviniemi. Hän muistaa nuorena työntekijänä tunnistaneensa liikkeen ristiriitaisen suhtautumisen Helpiin työntekijöiden edustajana:

– Helpiä kohtasi vastakkainasettelun pelko, ja keskustelurakenteiden puute työntekijäkysymyksissä oli ilmiselvää. Help ry osoittautui kuitenkin vastuulliseksi toimijaksi ja työntekijäasioiden esillä pitäminen on tehnyt koko liikkeestä vahvemman. Nykyään Helpin odotetaankin toimivan työntekijänäkökulmasta käsin. Työsuhdekysymyksissä seurakuntayhteisö pitää sisällään sekä työnantaja- että työntekijäosapuolet ja keskustelu onnistuu vain, kun roolit ovat selvillä. Yhteisenä tavoitteena on elinvoimainen työnantaja ja hyvinvoiva työntekijä.

– Nostan hattua Helpin pioneereille ja myöhemmille vastuunkantajille. Kuulun siihen työntekijäpolveen, joka on päässyt nauttimaan heidän työnsä tuloksista. Help ry jatkaa heidän viitoittamallaan tiellä helluntailiikkeen työsuhteiden asiantuntijana ja työntekijöiden yhteisönä tavoitteenaan edistää työntekijöiden hyvinvointia evankeliumin menestykseksi, Antti Hirviniemi sanoo.

RV-lehti / Tapio Sopanen

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print