Koronatiedote, päivitetty 29.4.2021

Helluntaikirkon lakityöryhmä on laatinut ohjeen seurakunnille neljässä asiassa:

  1. Kokoontumisrajoitukset
  2. Vuosikokousten siirtäminen
  3. Seurakunnan asiakokoukset
  4. Yhdistyksen kokoukset

1. Kokoontumisrajoitukset

Koronapandemia on alkanut vähän helpottaa, ja rajoitustoimet näyttävät tehonneen. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä ohi, eikä kokoontumisrajoituksista ole luovuttu.

Yhteiskunnan päätöksentekoa tapahtuu monessa eri paikassa. Toimivaltainen viranomainen rajoitusten toteuttamisessa ja valvomisessa on Aluehallintovirasto AVI, jonka ohjeiden mukaan toimitaan.

Kokoontumislain määrittely ei koske ”uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaista toimintaa” eli kirkkojen jumalanpalveluksia, ja näin ollen jumalanpalveluksien osallistujamäärää ei tätä kautta rajoiteta. Pandemiasta johtuen Helluntaikirkko kuitenkin vahvasti suosittelee, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnat noudattaisivat oman alueensa yleisötilaisuuksiin annettuja rajoituksia kaikissa tilaisuuksissaan.

AVI myös velvoittaa tilaisuuksien järjestäjiä tekemään suunnitelma lähikontaktien estämiseksi. Tästä esimerkkinä on Espoon Helluntaiseurakunnan tekemä ohje, jota seurakunnat voivat käyttää pohjana omalle ohjeistukselleen. https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/03/06/turvasuunnitelma-kokoontumisia-varten/

Uusimmat tiedot rajoituksista löytyvät AVI:n verkkosivuilta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.

2. Helluntaikirkko suosittelee seurakunnille vuosikokousten siirtämistä

Yhteisöjen vuosikokouksia koskien on olemassa poikkeamislaki 677/2020 mutta se ei koske uskonnollisia yhdyskuntia, koska siinä ei ole mitään viittausta uskonnonvapauslakiin. Helluntaikirkko on ollut asiasta yhteydessä mm. oikeusministeriöön, ja viranomaisen kanta on tässä selvä: poikkeamislaki ei koske uskonnollisia yhdyskuntia.

Viranomaisten antamat kokoontumisrajoitukset tekevät käytännössä mahdottomaksi sellaisen vuosikokouksen järjestämisen, jossa kaikille jäsenille voitaisiin taata yhdenvertainen osallistuminen. Yhdyskuntajärjestyksen 23 § määrittelee seurakunnan vuosikokouksen pidettäväksi tammi-huhtikuussa vanhimmiston määräämänä aikana. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset saattavat muodostaa kuitenkin force majeure -tilanteen eli ylivoimaisen esteen vuosikokouksen pitämiselle sääntöjen määräämänä aikana.

Tästä syystä Helluntaikirkko suosittelee seurakuntia harkitsemaan vuosikokouksen siirtämistä sellaiseen ajankohtaan, jossa kokoontumisrajoitukset ovat alueellisesti helpottuneet ja kaikille jäsenille voidaan turvata tasavertainen osallistuminen vuosikokoukseen.

3. Seurakunnan asiakokoukset

Seurakuntien omissa johtosäännöissä voi olla määritelty, että tietyt tärkeät päätökset, kuten uuden pastorin palkkaaminen tai muut rekrytoinnit, on vahvistettava seurakunnankokouksessa. Jos kokoontumisrajoitukset kuitenkin tämän siirtävät liian pitkälle, seurakunnan vanhimmisto/hallitus voi harkita ns. neuvoa-antavan asiakokouksen järjestämistä etäyhteydellä. Tällöin seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus seurata kokousta ja osallistua keskusteluun etäjärjestelmällä ja esittää näkemyksensä. Tällaisessa kokouksessa ei voida järjestää äänestyksiä, sillä kokous ei olisi varsinainen päätöskokous, vaan päätöksen tekee tässä tilanteessa seurakunnan vanhimmisto/hallitus kuultuaan seurakuntaa asiakokouksessa.

4. Yhdistysten vuosikokoukset

Yhdistysten tilanne on jossakin määrin erilainen, koska edellä mainittu poikkeamislaki 677/2020 koskee siis yhdistyksiä. Niinpä yhdistysten vuosikokouksissa mm. etäosallistuminen on mahdollista, jos yhdistyksen hallitus tekee tästä päätöksen. Etäosallistumisesta päätettäessä on samalla harkittava, onko kaikilla yhdistyksen jäsenillä yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja kuinka esim. mahdolliset äänetykset toteutetaan etäjärjestelmässä. 

Jos yhdistyksen hallitus toteaa, että etäosallistuminen ei käytännössä ole mahdollinen, eikä kokoontumisrajoitukset salli perinteisen kokouksen järjestämistä, muodostuu myös tästä force majeure -tilanne, eli ylivoimainen este. Tällöin yhdistyksen vuosikokousta on siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

 

29.4.2021 Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print