Tarjolla avoimia ovia

”Kun yksi ovi onneen sulkeutuu, toinen avautuu. Usein jäämme kuitenkin tuijottamaan sulkeutunutta ovea niin pitkäksi aikaa, ettemme huomaa ovea, joka on avautunut” (Helen Keller).

Lainasin Helen Kelleriä vuosi sitten Hyvä Sanoma -lehden korona-ajan teemanumerossa. Hyvä Sanoma ry:n ja Aikamedian yhteistyönä koottu lehti auttoi ihmisiä käsittelemään pandemiaan liittyvää pelkoa ja ahdistusta sekä löytämään sulkeutuneiden ovien keskeltä avoinna olevan Jumalan huolenpidon oven. Nopea reagointi koko yhteiskuntaa kohdanneeseen haasteeseen ja sadantuhannen painokseen yltäneen lehden tuottaminen on maininnan arvoinen asia.

On hienoa todeta, etteivät seurakunnat jääneet tuijottamaan sulkeutuneita ovia. Digiloikan kautta on saavutettu tuhansia uusia ihmisiä. Viimeaikaiset palautteet uskoon tulleista kertovat työn tuloksista ja vahvistavat sen, että pandemia on avannut sydämiä evankeliumille. Se on myös herätellyt vahvistamaan seurakunnan jäsenhuoltoa. Sähköisillä viestimillä, soitoilla ja kirjeillä on tavoitettu myös ”unohduksissa” olleita seurakunnan jäseniä.

Seurakuntien digiloikan mahdollisuuksista puhuttiin ennen pandemiaa kymmeniä vuosia. Lienee totta, että koronapandemia sai reilussa vuodessa aikaan enemmän kuin kaikki menneinä vuosina pidetyt puheet yhteensä.

Onnistumisista huolimatta huolia ja haasteita riittää. Kaikilla ei ole ollut resursseja digiloikkaan ja kattavaan jäsenhuoltoon. Huoli pandemian jälkeisen seurakuntayhteyden toteutumisesta on aiheellinen ja koskettaa kaikkia seurakuntia. Haasteellisin tilanne on seurakunnilla, joiden tavoittava ja jäsenhuoltoon liittyvä toiminta on ollut koronarajoitusten aikana osittain tai jopa kokonaan pysähdyksissä.

Haasteisin liittyy myös mahdollisuuksia. Seurakunnan avoin ovi voi vetää puoleensa uusia yhteyden etsijöitä. Tavoittavasta mediatyöstä voi tulla monille pysyvä ja kehittyvä seurakunnan työmuoto. Seurakunnan johdolla on nyt myös hyvä tilaisuus uudistaa jumalanpalveluksia ja käynnistää uudenlaista toimintaa, kuten vaikka pienryhmien kokoontumisia. Erityisesti evankelioinnissa uusille toimintatavoille ja -ajatuksille on tarvetta. On tärkeää, että evankeliumi leviää arjessa elettynä elämänä. Toivottavasti pandemian tuomaa tilaa ja mahdollisuuksia osataan käyttää hyväksi.

Seurakunta on tarkoitettu elämään omassa ajassaan. Suljettuja tai taakse jääneitä ovia ei kannata jäädä tuijottamaan vaan etsiä Jumalan avaamia ovia, joiden kautta Jumalan teot tulevat näkyväksi ja leviävät ajassamme. Rukoillaan laajasti seurakuntien, seurakuntayhteyksien ja toimintojen palautumisen sekä koko maamme puolesta niin, että evankeliumi tavoittaisi ja toisi koronan herättämät ihmiset seurakuntiin.

Janne Lahti

Kirjoittaja on Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja.

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print