Suomeen uusi ihmisoikeusjärjestö Sanan- ja uskonnonvapaus ry

Kevään 2021 aikana tehtyjen valmistelujen seurauksena kesäkuun 22. päivänä kokoontui verkkokokouksessa nelisenkymmentä suomalaisen yhteiskunnan heikentyneestä sanan- ja uskonnonvapaustilanteesta huolestunutta kristittyä vaikuttajaa. Tapaamisessa perustettiin uusi ihmisoikeusjärjestö nimeltä Sanan- ja uskonnonvapaus ry.

Heti seuraavana päivänä lähettämässään tiedotteessa järjestö kertoo, että sen tarkoitus on edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa. Järjestö korostaa vapautta ilmaista ja harjoittaa julkisesti Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa ja vakaumusta. Vanhemmilla tulee myös olla oikeus varmistaa lapsilleen uskonsa mukainen kasvatus.

– Erityisesti kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet ovat herättäneet huolta ja kysymyksiä siitä, mitä tavallinen kristitty voi tehdä sanan- ja uskonnonvapauden säilymisen puolesta. Nyt meillä on konkreettinen väylä vastata yhdessä tähän huoleen, kertoo tiedotteessa yhdistyksen vastavalittu puheenjohtaja Santeri Marjokorpi.

Järjestön toiminta pohjautuu Suomen perustuslain määrittelemiin perusoikeuksiin sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa erityisesti ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta määrittävään pykälään 18 ja opetusoikeutta koskevaan pykälään 26.

Yhdistys on kansalaisjärjestö, jossa äänivaltaisia ovat vain varsinaiset henkilöjäsenet. Yhteisöt ja säätiöt voivat tulla kannatusjäseniksi. Yhdistyksen perustajajäsenet tulevat hyvin laajasti eri kirkkokunnista ja hengellisistä yhteisöistä. Mukana on muutama henkilö myös helluntailiikkeestä.

Yhdistyksen hallituksessa on 13 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Santeri Marjokorpi ja varapuheenjohtajana Soili Haverinen. Helluntaiherätyksestä yhdistyksen hallituksessa on Mika Yrjölä.

Juhannuksen alla perustetun järjestön tarkoitus on edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa.

Petri Mäkilä

RV-lehti 28.6.2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print