Suomalaiset kirkot kulkevat Afganilaisten rinnalla – Kyrkorna i Finland är afghanernas medvandrare

Julkaistu 20.8.2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston nettisivulla. Finns också på svenska här. Also in English here.

Kansainvälisten joukkojen vetäydyttyä maasta Afganistanin tilanne on huonontunut nopeammin kuin yleisesti arvioitiin. Turvallisuustilanne Afganistanissa on kuitenkin ollut huono jo vuosia. Siitä huolimatta sinne on vielä kesällä palautettu kielteisen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätöksen saaneita henkilöitä. Suomessa asuu Afganistanista lähtöisin olevia henkilöitä, joiden perheenjäsenet elävät Afganistanissa.
 
Ilmaisemme huolemme siviileihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista ja erityisen huolissamme olemme naisten ja tyttöjen aseman huononemisesta. Erityisessä vaarassa oleviin lukeutuvat erilaiset vähemmistöryhmät, kuten vähemmistösuuntaa edustavat muslimit. Olemme huolissamme myös naisten oikeuksia puolustaneista henkilöistä sekä länsimaita palvelleista afganistanilaisista. Erityinen huolemme ovat kristityksi kääntyneet ja heidän perheensä. 
 
Nostamme esille perheenyhdistämistä odottavien tilanteet. Perheenyhdistämiseen liittyvät muodollisuudet ovat olleet hankalia jo aikaisemminkin, sillä New Delhin lähetystöön matkustaminen on monille ollut lähes mahdotonta. Koronasulkujen aikana se on ollut täysin mahdotonta. Prosessin eri vaiheissa odottelevien henkilöiden perheenyhdistämisen tilanne tulee saada käsitellyksi mahdollisimman nopeasti inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Tähän tarvittavat lainsäädännön ja asetusten muutokset tulee valmistella mahdollisimman pian sekä luoda sujuvat väylät, joiden avulla perheenyhdistäminen on mahdollista. Länsimaissa asuvien ja erityisesti kansainvälisen suojelun perusteella turvapaikan saaneiden kristityksi kääntyneiden perheenjäsenet ovat nykytilanteessa erityisen haavoittuvassa asemassa.
 
Eri kristillisiä kirkkoja yhdistävänä tahona Suomen Ekumeeninen Neuvosto kantaa huolta erityisesti kristityiksi kääntyneistä seurakuntalaisista. Kristityksi kääntyminen muodostaa uhkan niille seurakuntiemme jäsenille, jotka on pakkopalautettu Afganistaniin sekä Suomessa asuvien kääntyneiden perheenjäsenille Afganistanissa. Afganistanissa muslimin ei ole sallittua kääntyä kristityksi, mikä aiheuttaa vaaraa sekä kristityksi kääntyneelle itselleen että hänen läheisilleen. Tieto kristityksi kääntymisestä leviää helposti yhteisössä.
 
Kielteiset turvapaikkapäätökset pitäisi arvioida uudelleen ja etsiä keinoja, joilla Afganistaniin palautettuja saadaan takaisin Suomeen ja perheet voidaan yhdistää. Jo Suomessa olevien afganistanilaisten, joiden turvapaikka- tai oleskelulupahakemus on käsittelyssä, tulisi saada ratkaisu hakemukseensa viipymättä. Lisäksi Suomen tulisi ottaa afganistanilaisia pakolaisia erillisessä kiintiössä. Kiintiössä voisi antaa etusijan niille, joilla on perheside Suomeen.
 
Kehotamme kaikkia kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä tarjoamaan keskusteluapua ja tukea kotimaansa tilanteesta ja perheenjäsentensä kohtalosta huolestuneille Suomessa asuville afganistanilaisille. Lisäksi kehotamme rukoilemaan Afganistanin ja afganistanilaisten puolesta seurakunnissa ympäri Suomen.

”…Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma
Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print