Valloittava seurakunta

Suomen helluntaiherätyksen historiassa ei yhteistä strategiaa ole ennen tätä julkaistu. Niinpä työhön ryhdyttäessä ei ollut valmista mielikuvaa, miltä tällaisen strategian tulisi näyttää ja mihin sen pitäisi ottaa kantaa.


Strategiaa laadittaessa lähetettiin seurakuntiin laaja kysely, jossa kysyttiin seurakuntien näkemyksiä tavoitteista, evankelioinnista, opetuslapseuttamisesta, johtajuudesta, rakenteista ja seurakuntien istuttamisesta. Kyselyyn saatiin vastaus 97 seurakunnalta, ja vastaukset olivat merkittävässä osassa yhteisen strategian muodostamisessa.
Yhteinen strategia on työskentelyn aikana saanut muotonsa, se on nyt käsissänne. Painetun julkaisun lisäksi strategia löytyy Helluntaikirkon nettisivuilta, jonne alkaa rakentua strategiajulkaisun lisäksi muita työkaluja seurakunnille.
Strategia ei sisällä käytännöllisiä toimintaohjeita, sillä ne ovat aina seurakunnan omia ratkaisuja. Keskeisin ajatus onkin, että yhteisen strategian avulla voisimme koko helluntailiikkeenä katsoa samaan suuntaan.


Strategia muodostuu kolmesta osasta:


I. Ensimmäinen osa on tiivistelmä tehtävästä, tulevaisuuskuvasta ja arvoista.
II. Toinen osa sisältää artikkeleita, jossa strategiatyötä avataan useasta näkökulmasta.
III. Kolmas osa on joukko mittarikysymyksiä, joiden kautta seurakunnan johto voi arvioida seurakunnan nykyhetkeä, sekä myöhemmin nähdä tapahtunutta kehitystä.

Strategiaryhmän puolesta,
Esko Matikainen

Strategiaesityksen lataus ja tilaustiedot:

Strategiaesityksen voi ladata Helluntaikirkon nettisivuilta pdf-muodossa, ja sitä voi tulostaa tarpeen mukaan.
Seurakunnat voivat myös tilata lisää painettuja strategiavihkoja sähköpostilla osoitteesta toimisto@helluntaikirkko.fi. Vihkon hinta on 3 €/kpl + postikulut.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print