Suomen Helluntaikirkon yhdyskunnan syyskokous – Pingstkyrkan i Finlands höstmötet 19.11.2021

Suomen Helluntaikirkon vuosikokouksen 10.9.2021 päätöksen mukainen syyskokous pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 12.00 Kuopion Helluntaiseurakunnassa (Eelim), Vuorikatu 29, Kuopio.

Suomen Helluntaikirkko / Pingstkyrkan i Finland höstmötet hålls 19.11.2021 kl 12 Kuopio Helluntaiseurakunta, adress Vuorikatu 29, Kuopio.

ILMOITTAUTUMINEN / ANMÄLAN
Ilmoittautuminen tehtävä viimeistään maanantaina 15.11.2021 mennessä nettilomakkeella. ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT (Anmälning har slutat).
Jokaisen vuosikokoukseen osallistujan on rekisteröidyttävä ennakkoon nettilomakkeella. Lisäksi kokouspaikalla on ilmoittauduttava läsnä olevaksi, jolloin jaetaan myös äänestyslipukkeet valtuutetuille.

Alla som deltar i årsmötet måste registrera sig på förhand på en blankett på nätet. Dessutom ska deltagarna i årsmötet anmäla sin närvaro varvid man erhåller sin röstsedel.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT / ÄRENDEN SOM BEHANDLAS
1. Päätös Suomen Helluntaikirkon ja Hyvä Sanoma ry:n yhdistymissopimuksen allekirjoittamisesta
Hyvä Sanoma ry föreningens förenande med Suomen Helluntaikirkko / Pingstkyrkan i Finland
2. Yhdyskuntajärjestyksen 4 § 6-9 mukaiset asiat
Ärenden enligt samfundsordningens 4 § 6-9

SYYSKOKOUSASIAKIRJAT
Syyskokousasiakirjat ovat saapuneet postitse jäsenseurakuntiin kuukautta ennen kokousta. Asiakirjat on saatavana myös Helluntaiseurakuntien intranetistä http://www.helluntaikirkko.fi/intranet

SYYSKOKOUSPÄIVÄN OHJELMA
09.00 – 11.00 Helluntaikirkon hallituksen kokous
11.00 – 12.00 Keittolounas
12.00 – 14.30 Helluntaikirkon vuosikokous
14.30 – 15.00 Kahvit
15.00 – 16.00 Hyvä Sanoma ry:n kokous

SYYSKOKOUSEDUSTAJAT
Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnat voivat valtuuttaa yhden edustajan aina alkavaa 300 jäsentä kohden. Näin jokaisella seurakunnalla on vähintään yksi edustaja. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden lopussa seurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää.
Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakuntaan kuuluvia Suomen Helluntaikirkon virallisia henkilöjäseniä. Suomen Helluntaikirkon hallituksen jäsenet eivät voi toimia yhdyskunnan kokouksessa seurakunnan edustajina. Yhdyskuntajärjestys 5 §.
Kokoukseen voivat osallistua yhdyskuntajärjestyksen mukaan jäsenseurakuntien valtuuttamat edustajat, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi hallitus kutsuu osallistumaan kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät, vanhimmat ja muut seurakunnan lähettämät henkilöt sekä HYRY-yhteisöjen edustajat.

VALTAKIRJA
Helluntaikirkon jäsenseurakuntien valtuuttamien edustajien tulee lähettää seurakuntansa valtakirja ennakkoon joko skannattuna sähköpostilla toimisto@helluntaikirkko.fi tai kirjepostina. Valtakirjojen on oltava Helluntaikirkon toimistossa perillä viimeistään maanantaina 15.11.2021. (Huom! Kirjepostin saapuminen voi kestää jopa 5 työpäivää)
Valtakirjan allekirjoittaa joku seurakunnan virallisista nimenkirjoittajista: vanhimmiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu PRH:lle ilmoitettu nimenkirjoittaja.

ETÄOSALLISTUMINEN
Syyskokousta voi seurata ja osallistua puheenvuoroihin myös etäyhteydellä. Etäosallistujia ei kuitenkaan voida vielä katsoa kokouksen virallisiksi osallistujiksi, eivätkä he voi käyttää äänioikeutta. Tämä johtuu siitä, että vaikka Helluntaikrikon vuosikokouksessa 10.9.2021 etäosallistumisesta tehtiin jo päätös, sääntömuutosta ei ole vielä rekisteröity ja ja vahvistettu Patentti-ja rekisterihallituksessa.
Osallistuminen etänä tapahtuu Zoom-yhteyden kautta. Järjestelmä toimii joko nettiselaimella tai ilmaiseksi ladattavalla ohjelmalla. Yhteys toimii sekä tietokoneella että matkapuhelimella. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet, osallistumislinkki ja salasana viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.
Kokouksen alussa annetaan etäosallistujille ohjeet puheenvuorojen pyytämisestä.
Kokous myös tallennetaan Zoom-järjestelmässä pöytäkirjan tarkistamista varten.

TERVETULOA
Suomen Helluntaikirkon hallitus toivottaa kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät ja vanhimmat tervetulleiksi osallistumaan syyskokoukseen.

Tampereella 7.10.2021

Suomen Helluntaikirkon hallitus

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print