Koronatiedote perjantaina 3.12.2021

Viranomaiset ovat antaneet jälleen uusia määräyksiä siitä, kuinka toimia koronatartuntojen rajoittamiseksi.

Yhteenvetona näistä määräyksistä voidaan todeta, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnat voivat järjestää jumalanpalveluksia ja seurakuntien vakiintunutta toimintaa, huomioiden kuitenkin käsihygienia, riittävät turvavälit, yhteislaulusta luopuminen ym. toimet, joilla ehkäistään covid-virustaudin leviämistä.

Yhdistyksinä toimivien seurakuntien toiminta katsotaan yleisötilaisuuksiksi, ja näiden seurakuntien on seurattava oman alueensa AVI:en määräyksiä yleisötilaisuuksia koskien.

Koronapassin käyttöönottamisella rajoituksia voisi välttää, mutta seurakuntiin emme tätä suosittele, sillä jumalanpalveluksissa voinemme järjestää oleskelun muuten terveysturvallisesti.

Tämä suositus on tehty tueksi seurakunnan johdolle. Jokainen seurakunta tekee kuitenkin omat ratkaisunta, joista seurakunnan johto on vastuussa.

Alla Etelä-Suomen AVI:n HUS:n alueelle antama määräys, joka lienee AVI:en määräyksistä tällä hetkellä tiukin.

Kaikki eri alueiden AVI:en määräyksen löytyvät täältä: >>

———-

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Helluntaikirkon kommentti:
Päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä ei koske ”uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomaiseen toimintaan kuuluvia tilaisuuksia, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa” (Kokoontumislaki 2 § 4 mom.) 

Sen sijaan yhdistyksenä toimivan seurakunnan toimintaa tämä rajaa, sillä ne katsotaan yleisötilaisuuksiksi.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1  momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:

  • sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;

Helluntaikirkon kommentti:
Tämä ”sisätilat” koskee myös uskonnollisia yhdyskuntia, eli Helluntaikirkon jäsenseurakuntia. Tässä määräyksessä ei kuitenkaan kielletä tilaisuuksien järjestämistä, vaan tässä velvoitetaan tilaisuuden järjestäjä toteuttamaan tilaisuuksien järjestäminen ”siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.”

Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

 

Aikaisemmat tiedotteet:

Korona: Rajoitukset ja rokotteet

Koronapandemiaa koskeva lausunto Pohjoismaiden Helluntaiyhteisöltä

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print