Helluntaikirkko ja Hyvä Sanoma yhdistyivät

Päätös tehtiin Suomen Helluntaikirkon vuosikokouksessa 19.11.2021 Kuopiossa ja sopimus allekirjoitettiin joulukuun alussa Tampereella.

Suomen Helluntaikirkon syyskokousta Kuopiossa johti varatuomari Markku Luoma ja sihteerinä oli Sirpa Matikainen. Vasemmalla Helluntaikirkon toimintasuunnitelmaa esittelevä toiminnanjohtaja Esko Matikainen. (Kuva Olavi Kumpulainen)

Helluntaikirkko, Esko Matikainen:


Helluntaikirkon syyskokous perjantaina 19.11.2021 teki historiallisen päätöksen: Helluntaikirkko hyväksyi Hyvä Sanoma ry:n yhdistymisen osaksi Helluntaikirkkoa. Yhdistymistä on valmisteltu jo vuoden 2020 alusta alkaen, ja siitä on käyty keskustelua sekä hallitusten välillä että myös Helluntaikirkon yhdyskunnan kokouksissa ensin 23.9.2020, sitten 10.9.2021. Nämä kokoukset palauttivat ehdotuksen edelleen lisävalmisteluun, ja nyt syyskokouksessa 19.11.2021 asiasta tehtiin päätös.

Yhdistymisestä käytiin laaja keskustelu, jonka jälkeen äänestettiin hallituksen esittämän yhdistymisen sekä tehdyn vastaesityksen eli yhdistymisen raukeamisen välillä. Seurakuntien valtuuttamien henkilöiden kesken suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 31 ääntä. Hallituksen esitys yhdistymisen puolesta sai 27 ääntä ja yhdistymisen raukeamista kannatti 4 ääntä. Näin hallituksen esitys tuli yhdyskunnan kokouksen päätökseksi.

Nyt hyväksytyn yhdistymissopimuksen mukaan Hyvä Sanoma ry:n toiminta ja työsuhteet siirtyvät Helluntaikirkolle 1.12.2021 alkaen. Hyvä Sanoma ry:n omistuksessa olevat Aikamedian osakkeet siirtyvät Helluntaikirkon omistukseen vähän myöhemmin, kun siirron menettelyä on riittävästi valmisteltu.

Sekä Hyvä Sanoma että Helluntaikirkko katsovat, että yhdistyminen voimaannuttaa molempia tahoja ja tuovat lisämahdollisuuksia seurakuntien palvelemiseen entistä laajemmin. Laajempi työtiimi tuo vahvuutta tekemiseen, ja kotimaan evankelioinnin teemat sopivat erittäin hienosti Helluntaikirkon tulevaisuudenkuvaan.

Alkuvuodesta 2021 valmistunutta ”Valloittava seurakunta” -strategiaa on hienoa lähteä toteuttamaan vahvemmalla tiimillä, johon on nyt tullut paljon osaamista ja myös erilaisia Hengen lahjoja, joilla seurakuntia voimme palvella.
1.12.2021 Kokoonnuimme ensimmäistä kertaa laajentuneella henkilökunnalla Helluntaikirkon toimistoon tutustumaan toisiimme ja niihin työaloihin, joita kukin edustamme. Yhdessä olosta, yhdessä rukoilemisesta ja yhteisestä työnäystä jäi erittäin ehjä tunne ja varmuus siitä, että kuljemme jälleen meitä varten valmistetuissa teoissa.

Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja


Hyvä Sanoma ry, Janne Lahti:

Pidimme 19.11.2021 Hyvä Sanoma ry:n ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Aiheena oli Hyvä Sanoma ry:n toimintojen siirtäminen ja jatkaminen osana Suomen Helluntaikirkkoa. Olemme valmistelleet tätä Helluntaikirkon kanssa pian kaksi vuotta ja tänään yhdistymissopimuksen hyväksyi ensin Helluntaikirkon syyskokous ja sen jälkeen Hyvä Sanoma ry:n kokous.

On hienoa, että tämä pitkä prosessi saatiin maaliin. Taustalla on paljon rukousta ja suuri määrä suunnittelu- ja valmistelutyötä, ja siksi on kiitollinen olo. Kiitollisia saamme olla seurakuntien ja pastoreiden tuesta sekä myös kriittisistä näkökulmista. Niitä kaikkia on tarvittu.

Ydintoimintomme jatkuvat yhdistymisen jälkeen kuten ennenkin samojen henkilöiden vetäminä. Siirtyminen yhteiseen hallintoon tulee vahvistamaan toimintojamme ja vapauttamaan resursseja seurakuntien ruohonjuuritason tukemiseen. Hyvä Sanoma ry jatkaa edelleen evankelioinnin, diakonian ja koulutyön kannatusyhdistyksenä.

Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä haasteista on Se löytyi -missio ja siihen valmistautuminen. Seurakuntakenttämme laaja osallistuminen ja rooli missiossa on jo itsessään vahva osoitus siitä mitä laajalla yhteistyöllä voimme saada aikaan.

Toimintojen yhdistäminen Helluntaikirkon kanssa ei ole päätavoitteemme mutta se luo meille entistä paremmat edellytykset tukea seurakuntia julistamaan evankeliumia sanoin ja teoin. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun he olivat nälkäisen kansanjoukon ympäröimänä: ”antakaa te heille syödä”. Jeesus antoi näyn ja sen jälkeen ruokaa jaettavaksi. Opetuslasten tehtävä oli ottaa tehtävä vastaan, organisoida ja luoda sellaiset rakenteet, että nälkäiset tuli ruokittua.

Tästä on kysymys myös yhdistymisessä. Evankelioinnin haaste on valtava ja siksi meidän on tiivistettävä rivejämme ja tehtävä enemmän yhteistyötä, ettei yksikään nälkäinen jäisi tavoittamatta.

Joku kysyi minulta tänään, onko haikea olo. Vastasin: kyllä on. Tutuista ja tärkeiksi tulluista rakenteista luopuminen on haikeaa mutta toisaalta rakenteitakin tärkeämmät asiat tulevat tällä tavalla vieläkin tärkeimmiksi. Meidän työmme seurakuntien evankelioinnin, diakonian kuin koulutyön tukemisessa jatkuu ja ”nälkäisiä” tässä maassa riittää. Hienoa on se, että te kaikki olette siinä mukana ja saamme tehdä sitä yhdessä – ja rukoillen.

Siunaavin terveisin Kuopiossa 19.11.2021

Janne Lahti

Toiminnanjohtaja, Hyvä Sanoma ry

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print