Olisiko se sittenkin pienryhmä?

Jouluna voidaan nauttia perheyhteyttä läheisten kesken. Toisaalta monet kokevat joulunajan yksinäiseksi. Seurakuntaa verrataan usein perheeseen, jossa parhaimmillaan voidaan kokea aitoa yhteyttä. Turvalliset rakenteet voivat tukea tätä yhteyttä.

Voisiko paikallinen seurakunta olla aidon yhteyden paikka niille, jotka sitä kaipaavat? Pienryhmät tarjoavat seurakuntayhteyden lisäksi ystävyyttä, myös silloin, kun koronarajoitukset sulkevat seurakuntarakennusten ovia.

  "Yhteys alkaa yhteen tulemisella."

Yhteys alkaa yhteen tulemisella. Uuden testamentin uskovat kokoontuivat säännöllisesti yhteen ja vaalivat yhteyttä. Heidän kokoontumistensa keskiössä oli jumalanpalvelus, jossa oli rukousta, Raamatun opetusta, ehtoollinen ja keskinäinen yhteys. Apostolien tekojen 2:42 mukaan seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ensimmäiset uskovat kokoontuivat kodeissa sekä yhtenä isona joukkona Salomon pylväskäytävässä.

Voiko yksittäinen uskova vaikuttaa yhteyden rakentumiseen? Yhteyden muodostuminen tarvitsee aikaa ja päätöksen kulkea samaa matkaa. Siksi on tärkeää tulla yhteen, kuten alkuseurakunnan esimerkki rohkaisee jokaista uskovaa.

Jokainen uskova voi olla se, joka tekee aloitteen kulkea yhteistä matkaa toisen uskovan rinnalla, ja siitä yhteys alkaa kasvaa. Kuitenkin on hyvä muistaa, että yhteyteen tarvitaan vähintään kaksi osapuolta. Ehkä siksi olisi hyvä pysähtyä miettimään myös laajemmin rakenteita, jotka mahdollistavat aitoa yhteyttä.

Yhteys voi kehittyä sydänten väliseksi. Alkuseurakunnan yhteys syveni muutaman vuoden aikana. On mielenkiintoista huomata, että vaino ja yhteiskunnan puristus auttoivat yhteyden kasvussa. Uskovilla oli jotakin niin tärkeää, että se yhdisti heidät. Heidän oli pidettävä kiinni uskostaan Jeesukseen orastavan vainon keskellä.

Yhdessä elämän haasteiden keskellä eläminen voi syventää yhteyttä. Ei Raamattu turhaan puhu toinen toistensa kuormien kantamisesta. Todellinen yhteys ei ole kiiltokuva, jossa hymyillään kauniisti, vaan elämän elämistä rohkeasti. Ap.t 4:32 sanoin: ”Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu ––.”

Yksi Raamatun isoista periaatteista on aidon yhteyden rakentaminen. Tästä vastuu on jokaisella uskovalla sekä seurakunnan johdolla. Raamattu ei turhaan kehota: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole” (Mark. 12:30–31).

Petteri Arasalo

Kirjoittaja on Tampereen helluntaiseurakunnan johtaja

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena 9.12.2021

Jokainen uskova voi olla se, joka tekee aloitteen kulkea yhteistä matkaa toisen uskovan rinnalla, ja siitä yhteys alkaa kasvaa, Petteri Arasalo kirjoittaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print