Missio huomioi myös yksinäiset

Glasgow´n ilmastokokous herätteli toimimaan ilmaston hyväksi. Toisenlainen ajankohtainen ja laajasti tunnustettu ”ilmasto-ongelma” on yksinäisyys.

Viime vuosien tutkimusraportit sisältävät synkän viestin: yksinäisyys yleistyy kaikissa ikäluokissa. Viestin vahvistaa syyskuussa julkaistu Kouluterveyskyselyn raportti, jossa todetaan, että yhä useampi lapsi ja nuori kärsii yksinäisyydestä. Osasta tuloksista puuttuvat koronapandemian vaikutukset, joten ongelma lienee vieläkin syvempi.

Antakaa te heille syödä.

Yksinäisyyden ongelmaan liittyy ristiriita. Sähköisiä välineitä yksinäisyyden ehkäisemiseksi on enemmän kuin koskaan ennen. Sosiaalisen median henkilöprofiilissa voi olla satoja kavereita, ja silti henkilö saattaa olla ilman ystävää, jonka kanssa jakaa luottamuksellisia asioitaan. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen hintalappu on kaikista näkökulmista katsottuna suuri – itsetuhoon ajautuneiden kohdalla mittaamaton.

Yksinäisyyden vähentämiseksi on annettu yhteiskunnallisia julistuksia ja ohjauksia. Päättäjiltä odotetaan ennaltaehkäiseviä näkökulmia ja toimia etenkin elämän riskikohdissa olevien tukemiseksi. On tuettava järjestelmiä, jotka auttavat ihmisiä kohtaamaan ja tukemaan toisiaan.

Yksinäisyyden ”ilmasto-ongelman” ja sen kasvamisen tulisi herättää myös kristittyjä ja seurakuntia. Mitä Jeesus sanoisi tänään meille? Sanoisiko hän kuin opetuslapsilleen nälkäisen kansanjoukon keskellä: ”antakaa te heille syödä”? Tiedämme ja olemme kokeneet, että evankeliumi luo yhteyttä seurakunnan sisällä ja ulkopuolella. Seurakunnalla ja kristityillä on siis erinomaiset edellytykset korjata ja ehkäistä yksinäisyyttä. Käytännössä on kuitenkin paljon haasteita, se on tunnustettava.

Opetuslasten kokemus pienen pojan eväistä ja kansanjoukon ruokkimisesta rohkaiskoon seurakunnan päättäjiä ja meitä kaikkia. Opetuslasten oli lähdettävä liikkeelle niillä eväillä, mitä heille annettiin. Jeesukselle annettuina ne moninkertaistuivat ja riittivät kaikille. Lähdetään liikkeelle.

Vuoden kuluttua toteutetaan yhteiskristillinen Se löytyi -missio, jossa median ja seurakuntien kautta julistetaan kuukauden ajan tehostetusti evankeliumia kaikille suomalaisille. Mission avulla tartutaan myös yksinäisyyden haasteeseen. Seurakuntia rohkaistaan vahvistamaan diakoniatyötään sekä järjestämään missiotapahtumia yksinäisten tavoittamiseksi. Missio luo erinomaiset puitteet meille kristityille kohdata lähimmäisiämme ja auttaa heitäkin löytämään.

Rukoile mission ja siihen liittyvien valmistelujen puolesta. Rukoillaan ja työskennellään yhdessä, että mahdollisimman moni löytää mission kautta elämäänsä Jeesuksen, merkityksen, ystävän, seurakunnan ja Jumalan suunnitelman.

Janne Lahti

Kirjoittaja on Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print