Rakkauden kaksoiskäsky muutosvoimana

Jumalan tahdon mukaisen elämän ytimessä on rakkauden kaksoiskäskyn toteuttaminen. Elämän tärkeysjärjestyksessä Jumala on ykkönen. Rakkaus Jumalaan toteutuu hänen tahtonsa mukaisissa teoissa. 

Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin mukaan lähimmäisyydestä kertomuksessa Laupiaasta samarialaisesta. Keskeinen opetus on siinä, että lähimmäinen on se, joka näkee haavoittuneen, menee hänen luokseen ja auttaa huolimatta itseensä kohdistuvasta uhasta. 

Nykyisenkaltaisina vaikeina aikoina lähimmäisyydelle on valtava kysyntä. Epävarmuus, yksinäisyys, työttömyys, näköalattomuus ja pelko jäytävät ihmisiä kaikkialla maailmassa. Ihmiset tarvitsevat lähimmäistä, joka ymmärtää ja osaa auttaa.

      Kristinusko on ilon, toivon ja voiman lähde.

Sekulaarissa Euroopassa kristinuskosta on tullut vähemmistöuskonto. Jumalaan uskomista pidetään historiaan kuuluvana asiana. Ihmiset hakevat vastauksia elämän tarkoitukseen muun muassa oman itsensä palvomisesta, idän uskonnoista, omaisuudesta, viihteestä ja taiteesta. Kristinuskosta on tullut suurimmalle osalle turhake, josta halutaan päästä eroon tai jota siedetään, kunhan ei joudu itse sen kanssa tekemisiin. 

Historiallisesti kristinusko on ollut muutosvoima, joka on tuonut ihmisille paremman elämän ja iankaikkisuustoivon. Kristityt ovat olleet myönteisen muutoksen agentteja. Varsinkin protestanttisen kristillisyyden omaksuneet maat ovat vaurastuneet ja kehittyneet. Pohjoismaat ovat siitä hyvä esimerkki. 

Helluntailaisuuden vaikutuksia yhteiskuntien kehittymiseen on tutkittu viime vuosikymmeninä. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, joissa helluntailaisuuden kasvu on ollut vahvaa, voidaan osoittaa, että helluntailaisuus on merkittävästi vaikuttanut yksilöiden ja sitä kautta yhteisöjen hyvinvointiin. 

Kristinuskon muutosvoiman salaisuus on sanoman ainutlaatuisuus. Kristinusko on ilon, toivon ja voiman lähde. Kristus antaa elämän ja yltäkylläisyyden. Mitään vastaavaa ei mikään muu aate tai uskonto tarjoa. 

Jeesuksen seuraajia kutsutaan tänä päivänä olemaan lähimmäisiä, jotka toimivat myönteisenä muutosvoimana uskonsa ja toivonsa menettäneiden ihmisten elämässä. Kristillisen seurakunnan tulisi olla yhteisö, johon jokainen on tervetullut ja kokee olevansa rakastettu. Terveen seurakunnan paras tuntomerkki Jeesuksen mukaan on se, että siellä vallitsee keskinäinen yhteys. Elinvoimainen, myönteinen kristillisyys vetää puoleensa nykypäivän sekulaaria eurooppalaistakin. 

Kun rakkauden kaksoiskäsky toteutuu seurakunnissa ja kristittyjen elämässä, alkaa kristillisyys valtaamaan alaa Euroopassa. 

Harri Hakola 

Kirjoittaja on Fida International ry:n toiminnanjohtaja.

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena 17.2.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print