Oikea hetki vahvistaa diakoniatyötä

Syksyllä järjestettävään Se löytyi -mediamissioon on valmistautumassa lähes 300 seurakuntaa. Missioon liitetty diakoniaulottuvuus, yksinäisyyden haasteiden huomioiminen eri ikäluokissa, on otettu kaikkialla vastaan kiitollisuudella. Aihe on nostettu esille, koska koronapandemia on lisännyt yksinäisyyttä niin lasten ja nuorten kuin työikäisten ja vanhustenkin keskellä.

Viime päivien traagiset maailmanpolitiikan muutokset lisäävät ahdistusta ja pelkoa entisestään varsinkin yksinäisten ihmisten keskuudessa. Yksinäisyyden lisäksi on kenties varauduttava sellaisiinkin pelkoa aiheuttaviin asioihin, joita emme vielä muutama viikko sitten osanneet edes kuvitella.

 Viime päivien maailmanpolitiikan muutokset
 lisäävät ahdistusta.

Mission valtakunnallinen työryhmä valmistaa parhaillaan materiaaleja, jotka vahvistavat diakonianäkyä ja rohkaisevat seurakuntia panostamaan diakoniaan – ei vain mission aikana vaan myös sen jälkeen. Jokainen kirkkokunta tuo työryhmään omia vahvuuksiaan. Helluntailiikkeen puolelta diakoniaulottuvuutta vahvistetaan erityisesti kouluikäisten kohtaamiseen ja monikulttuurisuustyöhön liittyvällä osaamisella. Tulevina päivinä jouduttaneen myös pohtimaan, miten Ukrainan kriisi seurauksineen vaikuttaa mission diakoniaulottuvuuteen.

Onko nyt siis oikea ja viimeinen hetki vahvistaa seurakuntien diakoniatyötä?

Hyvä Sanoma ry:llä on pitkäaikainen kokemus seurakuntien diakoniatyöstä ja sen tukemisesta. Yksittäisen seurakunnan diakoniatyön käynnistäminen ja vahvistaminen tarvitsevat onnistuakseen seurakunnan johdon tuen. On tärkeää nimetä ja siunata diakoniatyöntekijät sekä laatia heidän kanssaan seurakunnan diakoniatyölle lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet ja suunnitelmat. Hyvin järjestäytyneeseen toimintaan on helpompi saada myös vapaaehtoisia mukaan.

Paikallisen järjestäytymisen lisäksi diakoniassa tarvitaan valtakunnallisia rakenteita. Hyvä Sanoma ry on palvellut viime vuosina kymmeniä helluntaiseurakuntia EU-ruokajaossa. Tänä vuonna EU:n elintarvikeapua uudistetaan. Syksyllä ruokatarvikkeiden sijasta jaetaan heikossa asemassa oleville maksukortteja, joilla he voivat itse ostaa elintarvikkeita ruokakaupasta. Uudistus avaa mahdollisuuksia vahvistaa seurakuntien diakoniatyötä. Uutta elintarvikeavun hanketta on tarkoitus hakea helluntaiseurakuntien yhteishankkeena.

Hakijana toimii Helluntaikirkko, jonka yhteyteen Hyvä Sanoma ry:n toiminnot ja vastuuhenkilöt siirtyivät viime joulukuussa. Tällä hetkellä hankkeeseen osallistumisesta on kiinnostunut lähes sata helluntaiseurakuntaa. Yhteinen hanke ja siihen luotavat toimintamallit koituvat kaikkien mukana olevien seurakuntien hyödyksi.

Helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategian päätavoitteena on olla hyvinvoiva, missionaalinen ja hyvin johdettu yhteisö. Strategian alatavoitteista löytyy muun muassa se, että seurakuntamme elävät ja toimivat diakonisesti, sekä se, että yhteiset rakenteemme ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita.

Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi helluntaiseurakuntien toimintaympäristö on muuttunut. Muutoksen suunta ei ainakaan vähennä diakonian ja sen aiempaa vahvemman järjestäytymisen tarvetta tulevaisuudessa.

Janne Lahti

Kirjoittaja on Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja.

Julkaistu RV-lehdessä 4.3.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print