Vapaaehtoistyöstä voimavara kaikille

Näkövammaiset kokoontuivat hiljattain talvileirille Vilppulan Evankelistakodille. Nykyään leirejä on kaksi vuodessa, kesällä ja talvella. Leirillä vanhojen ja uusien ystävien kohtaaminen sujui luontevasti. Leiritoimikunta oli tehnyt erinomaista työtä.

Leirin aluksi Airi Lehtinen yllätettiin kukilla ja lahjalla, Hän oli nyt viimeistä kertaa leirin vetovastuussa. Airi aloitti leirityön yhdyshenkilönä 2011. Hän oli juuri silloin jäänyt eläkkeelle ja kyseli Jumalalta, mitä voisi tehdä. Vastaus tuli RV-lehden ilmoituksesta. Hyvä Sanoma ry etsi näkövammaistoimikuntaansa vapaaehtoista, joka ottaisi vastuulleen leiritoiminnan.
Kymmenen vuotta myöhemmin Airin kokoama leiritoimikunta oli suunnitellut ja toteuttanut 15 näkövammaisten vertaistukileiriä. Airi on ollut myös toimikunnassa kehittämässä äänilehtien ja -kirjojen tuotantoprosessia näkövammaisille.

Tässä on yksi vapaaehtoistyön menestyskertomus. Se osoittaa, miten yhden ihmisen halu antaa lahjansa Jumalan ja toisten palvelemiseen on ollut merkittävä siunaus hänelle itselleen ja lukuisille muille. Kertomus myös osoittaa, miten tärkeää on vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen. Ilman palvelemisen mahdollistavaa hallintoa olisi pitkäjänteisen työn tekeminen
ollut mahdotonta.

Helluntaikirkon yhteyteen siirtynyt Hyvä Sanoma -palvelut sekä siellä olleet tukipalvelut sisältävät yli sadan ihmisen vapaaehtoisorganisaation! Tämä seurakuntien ja erityiskohderyhmien tukemiseksi tapahtuva palveleminen tapahtuu
pääosin näkymättömissä. Samoin on seurakunnissa. Merkittävä osa toimintaamme on vapaaehtoistyön varassa. vapaaehtoistyö ei ole henkireikä vain yhteisölle, vaan myös vapaaehtoiselle itselleen. Tämänkin vuoksi vapaaehtoistyön tulisi olla seurakunnissa jatkuvan kehittämisen kohteena.

Taloustutkimuksen tutkimus vuodelta 2021 antaa rohkaisevan kuvan vapaaehtoistyön tulevaisuudesta. Kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan on kasvanut erityisesti nuorten keskellä. Tämä on hyvä uutinen seurakunnille, joissa vapaaehtoisista on pulaa.
Korona-aikana monet ikäihmisiin liittyvät seurakuntien vapaaehtoistoiminnat olivat vaikeuksissa. Tehtäviin kaivataan myös nuoria. Voisivatko jotkin vapaaehtoistehtävistämme toimia ovena seurakuntaan niille, jotka eivät vielä ole seurakunnan jäseniä?

Taloustutkimus antaa hyviä ohjeita vapaaehtoisten rekrytointiin ja tukemiseen. On hienoa huomata, että ohjeet ovat samassa linjassa Helluntaikirkon seurakuntien vapaaehtoistyön kehittämiseksi tarjoaman, Marjut Lindholm-Holopaisen Innostu ja innosta -koulutuksen esiin tuomien asioiden kanssa. Tutkimusraportissa tiivistetään: ”Jos vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot haluavat jatkossakin olla avoimia kaikille, tuIisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota rekrytointikäytäntöihin, perehdytykseen sekä työn tukemiseen.”

Helluntaikirkon vapaaehtoistyössä on – työn laajasta ja monipuolisesta kokemuksesta huolimatta – vielä paljon kehitettävää. Leiriyhdyshenkilön kapula siirtyi Vilppulassa Tarja Marttalalle, ja työ jatkuu. Näin olkoon jatkossakin niin seurakunnissa kuin Helluntaikirkossa.

Janne Lahti
Suomen Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja

Julkaistu RV-lehdessä 16.12.2022 Näkökulma-palstalla

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print