Uskallamme yhdessä – jo nyt!

SAIN OSALLISTUA kahteen todella rohkaisevaan kokoontumiseen viime päivinä: Helluntaikirkon verkostopäivään Keuruulla ja Euroopan Assemblies of God Fellowshipiin (EAGF) Amsterdamissa. Lähdin näistä molemmista hyvin rohkaistuneena, sillä molemmat tapahtumat viestivät siitä, että Jumalalla on hyvät ajatukset ja suunnitelmat Suomea ja Eurooppaa varten.

HELLUNTAIKIRKON verkostopäivässä kuulimme rohkaisevia uutisia tavoittavan työn eri osa-alueilta.
Mediamissio jatkuu käytännössä edelleen monella paikkakunnalla, ja uusia ihmisiä on voitu tavoittaa ja puhutella evankeliumin sanalla. Kuurojen työ on aloittamassa Uuden testamentin käännöstä, EU-ruokajakelussa odotetaan uudenlaisia mahdollisuuksia, koulutyö raportoi hyviä uutisia ja evankelistaverkosto pitää hienolla tavalla yllä ydintehtäväämme evankeliumin julistamisessa.
Ja paljon muutakin siellä puhuttiin. Evankelista Johannesta mukaellen: jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko vuosikertaan mahtuisi ne lehtijutut, jotka pitäisi kirjoittaa.

VERKOSTOPÄIVÄSSÄ puhuimme painopisteistä, joihin haluamme kohdistaa erityistä huomiota lähivuosina. Nuo painopisteet ovat osa Valloittava seurakunta -strategiaa, johon olemme sitoutuneet. Yksi näistä on alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Verkostopäivässä kokoonnuimme alueittain, ja huomasimme, että meillä on monia maakunnallisia verkostoja, jotka eivät ole edes tietoisia toisistaan. Hyvän Sanoman yhdistyminen Helluntaikirkkoon on jo ensimmäisen vuoden aikana osoittanut, että eri toimialojen välinen yhteys luo aivan uusia mahdollisuuksia palvella seurakuntia. Tätä samaa kokemusta haluamme jakaa myös maakuntien yhteyden tasolla.

KÄVIMME Verkostopäivässä läpi myös lapsi- ja nuorisotyön tilannetta eri maakunnissa. Näemme, että se työala kaipaisi kipeästi tukea ja voimaannuttamista. Rukousaiheeksi jää, mikä onkaan siihen käytännöllinen ratkaisu. Aiheena olivat myös viestinnän kysymykset. Näimme, että yhteistyön lisääminen viestinnässä on yksi kehityskohde. Helluntailiikkeen viestinnässä tarvitaan seurakuntien uutisia ja hienoja tarinoita seurakuntakentästä. Tätä varten luodaan ”uutisvinkkipalvelu”, jonka kautta hyvät uutis- ja juttuideat voidaan välittää Helluntaikirkon viestintään ja Aikamedian toimitukseen.

Jumala on tekemässä työtään tässä maanosassa.

PARIN tunnin lento toi minut Amsterdamiin Euroopan Assemblies of God -verkoston vuosittaiseen kokoontumiseen. Koolla olivat edustajat 17 maasta. Jaoimme kokoontumisessa näkyämme Euroopasta, ja koimme voimakkaasti, että Jumala on tekemässä työtään tässä maanosassa.
Emme haluakaan kutsua Eurooppaa enää jälkikristilliseksi (post Christian), vaan esikristilliseksi (pre Christian) maanosaksi, sillä Jumalan valtakunta tulee selviämään tälläkin mantereella.
Kuulimme viestejä eri maista, kuinka uusien seurakuntien istuttaminen etenee ja lisääntyy. Tavoitteena maailmanlaajuisesti on miljoona AoG-verkoston seurakuntaa vuoteen 2033 mennessä. Tuota tavoitetta pitää esillä MM33-liike. Kuulimme myös viestejä, kuinka vanhat seurakunnat uudistuvat eri puolilla Eurooppaa. Tämä kaikki ei ole enää profetiaa tulevaisuudesta, vaan se tapahtuu jo nyt, tämän sukupolven aikana.

Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Julkaistu RV-lehden Näkökulma-palstalla, nro 7/2023, 17.2.2023

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print