Seurakunta – eksyneitä varten!

Osallistuminen koulun keskusteluiltaan oli jälleen antoisa kokemus. Oppilasedustajien puheenvuoro kosketti. Elinympäristön epävakaus heittää syviä varjoja lasten ja nuorten elämään. Vaikka lapsi- ja nuorisotyö olisi tuttua ja omassakin perheessä olisi lapsia, voi kosketus lasten ja nuorten ahdistuksen aiheisiin jäädä pinnalliseksi. 

Kysymykseen, miten nuoremme voivat, saatiin illassa vastauksia. Monella on perusedellytykset hyvinvointiin. On kavereita, terveyttä ja turvallisia aikuisia. Apua osataan ja rohjetaan hakea. Huonosti voivien lasten ja nuorten määrä kuitenkin kasvaa. Ahdistusta tuovat erityisesti sota Ukrainassa ja sen vaikutukset, ilmastonmuutos sekä epävarmuus omasta elämästä ja identiteetistä. Ilta vahvisti, että translain ympärillä vellonut keskustelu seksuaali-identiteetistä lisää osaltaan lasten ja nuorten hämmennystä, epätietoisuutta ja ahdistusta. 

Miten voimme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia? Ammattilaiset korostavat monialaista yhteistyötä. Tärkeimpänä pidetään kodin ja koulun yhteistyötä. Myös seurakunnat ovat toivottuja kasvatuskumppaneita.

Sääliin liittyi aktiivinen toiminta eksyneiden auttamiseksi.

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu auttaa seurakuntia kehittämään yhteistyötä koulujen kanssa. Samalla koulupastorit rohkaisevat vanhempia kertomaan lastensa opettajille arvoistaan, jotka tulisi huomioida päätettäessä esimerkiksi opetustavoista ja vierailijoista. Tästä oli vinkkejä myös viime Ristin Voitossa

Lapsi- ja nuorisotyöhön sekä vanhemmuuden tukemiseen on tärkeää lisätä panostusta niin seurakunnassa kuin koko herätysliikkeessä. Tarpeeseen on jo reagoitu. Fifteen-leirien opetusmateriaalia on päivitetty ja toukokuussa Helsingin Saalemissa pidetään NextGen-konferenssi, josta saa työvälineitä myös mainittuihin ajankohtaisiin aiheisiin. 

Jeesus koki sääliä eksyksissä olevia ihmisiä kohtaan. Sääliin liittyi aktiivinen toiminta eksyneiden auttamiseksi. Meidänkään ei pidä jäädä paikoilleen säälimään tai kauhistelemaan uutta lakia ja sen sisältämää ideologiaa – ei, vaikka sitä vyörytetään medioissa ja tuodaan myös kouluihin entistä voimakkaammin. Nyt on herättävä tekemään enemmän lasten ja nuorten eteen. Meidän on kyettävä tukemaan omien lastemme ja nuortemme kristillistä ihmiskäsitystä ja identiteettiä. 

Eksyneiden ihmisten määrä kasvaa kaikissa ikäluokissa. Eksyneitä, yhteyttä ja omaa paikkaansa etsiviä löytyy myös seurakunnan sisältä. Nyt on tärkeää, että seurakuntiemme toiminta on ihmisläheistä, tarpeet tunnistavaa, selkeää ja turvallista. Silloin seurakunta voi olla puoleensavetävä ja hyvinvointia lisäävä koti kaikenikäisille ja eri tavoin eksyneille ihmisille. 

Janne Lahti 

Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja

RV-lehden pääkirjoitus, nro 8/2023, 27.2.2023

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print