Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoisten koulutus 2023–2024

Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston järjestämä hengellisen vapaaehtoistyön kaksivuotinen peruskoulutus käynnistyy jälleen ensi vuonna. Koulutus on suositeltavaa hengelliseen vankilatyöhön hakeutuville ja siinä jo aloittaneille. Koulutuksessa keskitytään hengellisen vankilatyön perussisältöihin sekä toimintaympäristöä koskevien perustietojen hankkimiseen.

Koulutus antaa valmiuksia vapaaehtoistyön tekemiseen vangittujen ja heidän läheistensä kanssa vankeusprosessin eri vaiheissa sekä vankeuden jälkeen. Koulutus on tarkoitettu kirkkokunnan, seurakunnan tai järjestön valitsemille osallistujille, jotka on todettu sopiviksi vapaaehtoistyöhön vankilatyössä/kriminaalityössä ja joille tämä tehtävä on annettu tai annetaan myöhemmin.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Koulutuksen laajuus on viisi (5) opintopistettä. Koulutus ajoittuu kahdelle vuodelle. Koulutus rakentuu yhteistyöverkoston järjestämistä valtakunnallisista ja alueellisista seminaareista sekä etäkoulutuspäivistä. Koulutukseen sisältyy myös osallistuminen valtakunnallisille vankilalähetyspäiville koulutusvuosina. Lisäksi koulutettavilta edellytetään vankilatyöhön perehtymistä käytännössä, itse tehtävässä toimien tai osallistumalla oman kirkkokuntansa vankilatyöhön siitä vastaavien kanssa.

Yhteistyöverkoston järjestämät koulutusjaksot

Koulutus sisältää seuraavat koulutusjaksot:

 • Kaksi (2) koko koulutusryhmälle yhteistä kaksipäiväistä koulutusjaksoa, jotka järjestetään toukokuussa 2023 ja toukokuussa 2024 viikonloppuina (la–su). Valtakunnalliset seminaarit järjestetään Tampereella, Vapaakirkon opistolla Teopoliksessa, jossa on myös majoitus sitä tarvitseville (2 hengen huoneessa).
 • Kaksi (2) alueellisesti järjestettyä kaikkien kirkkokuntien osallistujille yhteistä koulutuspäivää, jotka järjestetään syyskaudella 2023 ja syyskaudella 2024 yksipäiväisinä (la). Kukin osallistujaa osallistuu oman alueensa koulutuspäivään.
 • Kaksi (2) koko koulutusryhmälle yhteistä etäkoulutuspäivää, jotka järjestetään talvikaudella 2023 ja talvikaudella 2024 yksipäiväisinä (la).
 • Vankilalähetyspäivät 2023 ja 2024 (pyhäinpäivän viikonloput)

Kirkkokuntainen osuus

Kirkkokuntakohtainen osuus sisältää hengelliseen vankilatyöhön käytännössä perehtymistä, hengellistä vankilatyötä tekemällä oppimista ja oman kirkkokunnan tai vankilasielunhoidon viranhaltijoiden antamaa tukea (ohjaus, neuvonta, mentorointi, vankilakohtaiset koulutukset ja ohjaus).

Koulutuksen sisältöalueet

 1. vapaaehtoistyön sielunhoidon valmiudet, henkilökohtaiset tukisuhteet
 2. julistustyö vankiloissa
 3. kuntouttava toiminta, yhteistyö kuntouttavassa työssä
 4. rikosseuraamusjärjestelmä
 5. vankien ja heidän läheistensä tarpeet
 6. yhteistyö ja verkostoituminen rangaistujen ja heidän läheistensä tukemisessa

Koulutusjaksojen ajankohdat

 1. Koulutusryhmälle yhteiset valtakunnalliset seminaarit, Tampere, Teopolis:
  1. 1.–2.4.2023
  2. 4.–5.5.2024
 2. Alueelliset koulutuspäivät: ilmoitetaan erikseen koulutuksen aloittaville
 3. Koulutusryhmälle yhteiset etäkoulutuspäivät:
  1. 18.3.2023
  2. 10.2.2024
 4. Vankilalähetyspäivät 2023 ja 2024

Kustannukset

Valtakunnallisen seminaarin hinta on 160 euroa henkilöltä. Hinta sisältää koulutuksen ja täysihoidon, majoitus kahden hengen huoneessa. Asuntolamajoitusta ei voida taata kaikille, vaan paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tampereen keskustassa on laaja valikoima hostelleja ja hotelleja, joista valita. Ilman majoitusta osallistumismaksu on 115 euroa.

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan helmikuun 2023 loppuun mennessä oman kirkkokunnan yhdyshenkilöltä tai yhteistyöverkoston sihteeriltä saatavalla ilmoittautumislomakkeella.

Helluntaiherätyksen yhdyshenkilö on Ruth Marttinen, puh. 050 461 0947, sähköpostiosoite: marttinen.ruth@gmail.com.

Ilmoittautumislomake palautetaan yhteistyöverkoston sihteerille
sähköpostitse: terhi.kiuru@evl.fi tai
postitse: Terhi Kiuru, Kirkkohallitus / Diakonia ja yhteiskunta, Eteläranta 8, 00130 Helsinki.

Aiemman keskeytyneen koulutuksen jatkaminen

Ne edelliseen koulutusryhmään (2020–2022) osallistuneet, joilla koulutus jäi kesken (esimerkiksi toinen valtakunnallinen seminaari suorittamatta), voivat täydentää koulutustaan osallistumalla uuden koulutusryhmän (2023–2024) vastaavaan koulutusosioon. Koulutuksen täydentämiseen ilmoittaudutaan oman kirkkokunnan yhdyshenkilölle.

Järjestäjä: Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkosto – Prison Fellowship Finland ry, https://www.kirkotvankiloissa.fi


Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyö

Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyö on evankeliumin viemistä vankiloihin, vankien ja heidän läheistensä kohtaamista sekä kokonaisvaltaista tukemista vankeudessa ja sen jälkeen. Työssä on mukana noin sata vankilalähettiä. He pitävät vankiloissa jumalanpalveluksia, raamattupiirejä, hengellisiä kasvuryhmiä, tapaavat henkilökohtaisesti vankeja sekä pitävät yhteyttä vapautuneisiin vankeihin ja heidän perheisiinsä.

Helluntaiseurakuntien vankilatyötoimikunta

Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyötä tukee ja kehittää valtakunnallinen vankilatyötoimikunta. Toimikunnan muodostavat helluntaiseurakuntien vankilatyötä tekevät järjestöt Elämä ja Valo ry, Kristillinen Alkoholisti- ja Narkomaanityö sekä Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelut.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja Janne Lahti. Muut toimikunnan jäsenet ovat Jani Alanko, Tino Grönfors, Leonard Grönstrand, Pasi Marttinen, Ruth Marttinen, Vesa Rautasaari ja Jouko Vuorenniemi. Tavoitat toimikunnan sähköpostitse: HSvankilatyotoimikunta@hsry.fi.

Helluntaiseurakuntien vankilatyö kuuluu yhteiskristilliseen Prison Fellowship -verkostoon, joka vastaa muun muassa kirkkokuntien yhteisestä vankilalähettien koulutuksesta. Verkosto pitää yllä nettisivustoa www.kirkotvankiloissa.fi.

Uutinen julkaistu alun perin 14.11.2022, päivitetty yhdyshenkilön ja vankilatoimikunnan tietoja 8.3.2023

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print