Lapsi- ja nuorisotyö nousee yhteistyöllä

Näkökulma: Lapsi- ja nuorisotyö nousee yhteistyöllä
Yksittäinen konferenssi ei lapsi- ja nuorisotyön suuntaa muuta, mutta se voi olla hyvä alku, Janne Lahti kirjoittaa.Yksittäinen konferenssi ei lapsi- ja nuorisotyön suuntaa muuta, mutta se voi olla hyvä alku, Janne Lahti kirjoittaa.

[6.6.2023] Toukokuussa järjestetty lapsi- ja nuorisotyön NextGen-konferenssi lisäsi toivoa helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyön kääntymisestä uuteen nousuun. Yhteiseen näky- ja varustautumispäivään kokoontui ennätyksellisesti lähes 200 lapsi-, varkki-, nuoriso- ja koulutyöntyöntekijää. Määrä on merkittävä, sillä useiden vuosien ajan vastaavien päivien osallistujamäärä on ollut muutamia kymmeniä.

Yksittäinen konferenssi ei lapsi- ja nuorisotyön suuntaa muuta, mutta se voi olla hyvä alku. NextGen-konferenssia ja syksyllä käynnistyvää NextGen-onlinekoulutusta on työstetty yhdistetyillä voimavaroilla. Huoli lapsi- ja nuorisotyön tulevaisuudesta on tiivistänyt eri toimijoiden yhteistyötä. NextGen-tiimissä ovat edustettuina muun muassa Ison Kirjan lapsi- ja nuorisotyö, Fida Kids ja Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu Helluntaikirkosta.

 Helluntaikirkko rohkaisee seurakuntia lisäämään alueellista yhteistyötä.

Lapsi- ja nuorisotyö ja sen tukeminen tarvitsee yhteistyötä myös seurakunnassa. Tukeminen ei voi olla vain tilan tai rahan antamista. Sen on oltava kokonaisvaltaisempaa, näkyä ja henkilökohtaista kutsumusta vahvistavaa, rinnalla elämistä ja kuorman jakamista. NextGen-konferenssiin kutsuttuja lapsi- ja nuorisotyön tukemisesta vastaavia pastoreita ja vanhimpia oli vielä melko niukasti. Toivottavasti seuraavassa NextGen-konferenssissa heitä on jo enemmän.

Voimavarojen yhdistämisen ja yhteistyön tulisi ohjata entistä enemmän herätysliikkeemme työtä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin – eikä vain lapsi- ja nuorisotyössä. Yhteistyöstä on useita yksittäisiä hyviä kokemuksia ja esimerkkejä, mutta mahdollisuudet ovat paljon laajempaan ja tuloksellisempaan yhteistyöhön.

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu on yksi esimerkki siitä, mitä seurakunnat voivat saada yhdessä aikaan. Monilla alueilla seurakunnat ovat palkanneet yhdessä oman koulupastorin, joka auttaa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä tekemään yhteistyötä koulujen kanssa. Alueellisten koulupastoreiden ohella yhteistyön ansiosta on voitu palkata valtakunnallinen koulutyökoordinaattori Henna Orava, joka jo puolikkaalla työajalla on kyennyt tukemaan koulupastoreita sekä vahvistamaan koulutyötä siellä, missä yhteistä koulutyöntekijää ei vielä ole.

Helluntaikirkko rohkaisee seurakuntia lisäämään alueellista yhteistyötä. Se kokoaa esimerkkejä seurakuntien tekemästä yhteistyöstä, joita esitellään muun muassa Juhannuskonferenssissa sekä herätysliikkeen Syyspäivillä. Niin ikään Helluntaikirkko etsii uusia talous- ja henkilöresursseja seurakuntien alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä kehittäville tehtäväpaikoille. Esimerkiksi valtakunnallisessa koulutyössä puoliaikainen koordinaattori ei ehdi vastaamaan kaikkiin vierailukutsuihin.

Lapsi- ja nuorisotyön tukemisessa tarvitaan meitä kaikkia. Rukoile, rohkaise ja anna varoistasi, jotta tuleva sukupolvi voi ottaa sen paikan, jonka Jumala on sille tarkoittanut. Laajalla ja hyvin johdetulla yhteistyöllä tuki kasvaa, on merkityksellistä ja tuottaa hyvän tuloksen.

Janne Lahti
Kirjoittaja on Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palveluiden johtaja.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print