Webinaari Ukrainan pakolaisten auttamisesta, 27.3.2022

Webinaari 27.3.2022 Ukrainan pakolaisten auttamisesta luo katsauksen Suomen maahanmuuttajatilanteeseen sekä antaa tietoa viranomaisten ja yhteiskunnan järjestämistä palveluista maahantulijoille sekä seurakunnan avun synkronoimisesta näihin palveluihin.

Webinaarissa käsitellään, mitkä ovat maahanmuuttajien keskeisiä tarpeita sekä miten kanavoida ihmisten auttamishalua tehokkaasti. Webinaari antaa myös tietoa venäjänkielisten huomioimisesta Suomessa sekä Kotodia-hankkeen koulutuksista ja materiaaleista. 

Webinaari on avoin kaikille seurakuntien pastoreille, diakoneille sekä maahanmuuttajien auttamisesta vastaaville.

Linkki webinaariin:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5YTA5NWQtZWJjYi00YTcyLWI4NTMtMTMwNDA4NWI4NDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245576ba2-134f-420f-bdf1-bb19691361fa%22%2c%22Oid%22%3a%2289ebeb27-bea9-4a7d-ad4f-137725a0608f%22%7d

Tulostettava juliste (pdf)

Lisätietoja Kotodia-hankkeesta löydät sivulta: https://kotodia.fi/

Päivä

27 maalis 2022
Expired!

Aika

19:00 - 20:00
Luokitus
QR Code