Toimikunnat ja työryhmät

Eettis-opillinen toimikunta >
Toimikunta valmistelee ja laatii hallituksen toimeksiannosta eettisiä ja opillisia lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Monikulttuurisuustoimikunta >
Toimikunta toimii monikulttuurisuuden asiantuntijaelimenä helluntaiherätyksessä, edistää monikulttuurisuustyötä Suomen helluntaiseurakunnissa, edustaa Helluntaikirkkoa monikulttuurisuuten liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä Helluntaikirkon hallituksen pyynnöstä valmistelee ja laatii lausuntoja monikulttuurisuus-asioissa. 

Valtakirjatoimikunta >
Helluntaikirkon valtakirjatoimikunta käsittelee työntekijän valtakirjaan ja vihkimisoikeuteen liittyvät asiat. Toimikunnassa on edustus seurakunnista, Helluntaikirkosta, Help ry:stä, Neuvoa-antavista van-himmista, Fida Internationalista sekä IK-opistosta. Helluntaikirkko vastaa toimikunnan työskente-lystä, työntekijänvaltakirjan rekisteristä ja sen ylläpidosta.

Lakityöryhmä
Työryhmä seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja lainsäädännön valmistelua Helluntaikirkon näkökulmasta ja hallituksen pyynnöstä valmistelee kannanottoja ja lausuntoja juridisiin kysymyksiin liittyen.

SHK StartUp -työryhmä
Työryhmän tehtävä on vahvistaa helluntaiseurakuntien keskellä näkyä uusien seurakuntien synnyttämisestä ja tukea uusia syntyviä seurakuntia laajan yhteiskristillisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta.