Arvomme

Olemme uskollisia Raamatun auktoriteetille, ankkuroimme julistuksemme ja toimintamme Raamatun periaatteisiin ja pitäydymme opissamme ja teologisissa perusteluissamme Raamattuun.

Tämä tarkoittaa sitä, että:

 • korostamme Jumalan armon ilmestymistä Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhän Hengen osallisuutta ja vaikutusta seurakunnan keskellä
 • helluntaiseurakunnat ovat voimakkaasti evankelioivia ja sieluja voittavia, ne elävät jatkuvassa Pyhän Hengen uudistavassa vaikutuksessa ja tarjoavat ihmisläheisen ja hoitavan seurakuntaelämän
 • helluntaiseurakunnat ovat itsenäisiä ja vanhimmistojohtoisia
 • helluntaiseurakunnat ovat keskenään helluntaiherätyksen sisäistä yhtenäisyyttä järjestelmällisesti vahvistavassa yhteydessä ja yhteistoiminnassa

VISIOMME

 • Kasvamme jatkuvasti Pyhän Hengen voimasta ja evankelioimisinnon vaikutuksesta sekä myös syntyvistä uusista seurakunnista.
 • Helluntaiherätyksen julkinen kuva on selkeä ja vahva.
 • Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu helluntaiherätyksen edustaja ja vaikuttaja.
 • Koordinoimme helluntaiseurakuntien yhteisiä toimintoja.
 • Helluntailaisten uskonnollinen status on selkeytynyt ja heidän helluntailainen identitettinsä on vahvistunut.

MISSIOMME

Tehtävämme on:

 • palvella ja tukea helluntaiseurakuntia Jumalan valtakunnan rakentamiseksi
 • vahvistaa helluntailaisuuden ja helluntaiseurakuntien identiteettiä
 • luoda yhtenäisyyttä ja yhteistoiminnan muotoja ja rakenteita helluntaiherätykselle
 • toimia paikallisseurakuntien yhteisenä organisaatiorakenteena
 • edustaa helluntaiherätystä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä