On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

Uskomme, että Raamatun ilmoittama kristinusko on uskoa yhteen Jumalaan, joka toimii ja ilmoittaa itsensä kolmessa persoonassa. Pidämme tärkeänä, että kolminaisuusopin perustana on usko yhteen jakamattomaan Jumalaan. Raamatun ilmoittaman Jumalan rinnalla ei ole olemassa muita jumalia, eikä Jumalan kolminaisuus merkitse kolmea jumalaa. Sekä Vanha että Uusi testamentti julistavat uskoa yhteen Jumalaan. ”Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.”[1] ”On vain yksi ainoa Jumala…meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla.”[2]

Uskomme, että meidän Jumalamme on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Raamattu puhuu yhden Jumalan kolmesta eri persoonasta. ”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.”[3] Uskomme, että Jumalan kolme persoonaa ovat toisistaan erottamattomia ja toisiinsa sekoittumattomia, yhtäläisiä jumaluudessaan, voimassaan ja kunniassaan.

Kaikkialla ja aina, missä Jumala toimii, ovat mukana Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Näin myös Jumalan työ on yksi ja jakamaton.

Kolmiyhteinen Jumala loi tyhjästä kaiken näkyvän ja näkymättömän sanansa voimalla.[4] Hän pitää koossa kaiken olevaisen, luo jatkuvasti uutta ja vie kaikkea luotua kohti asettamaansa päämäärää.[5]

Trinitaariset lausumat Uudessa testamentissa kertovat Jumalan kolmiyhteisyydestä. ”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!”[6] Jumalan kolminaisuudesta seuraa, että samoin kuin Isä on iankaikkinen Jumala, samoin Jeesus Kristus on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Jumaluuden persoonat ovat voimassaan, jumalallisuudessaan ja kunniassaan yhtäläisiä.

Kullakin jumaluuden persoonalla on oma tehtävänsä Jumalan pelastussuunnitelmassa. ”Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka…Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina.”[7]

Samoin kullakin jumaluuden persoonalla on oma tehtävänsä seurakunnan rakentamisessa: ”Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama.”[8]

Uskomme, että oppi Jumalan kolminaisuudesta on raamatullisen pelastusopin perusta.

[1] 5. Moos. 6:4.
[2] 1. Kor. 8:4–6.
[3] Joh. 14:16.
[4] 1. Moos. 1:1–3.
[5] Jes.43:19; Kol. 1:15–17; Hepr. 1:1–3; Joh. 5:17.
[6] 2. Kor. 13:13.
[7] 1. Piet. 1:1–2.
[8] 1. Kor. 12:4–6.