Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

Hyväksymme Raamatun kaanonin, joka on syntynyt varhaiskristillisinä vuosisatoina ja vahvistettu nykyiseen muotoonsa uskonpuhdistuksen yhteydessä. Raamattu on kirjoitettu tietyissä historiallisissa, kulttuurisissa ja kielellisissä olosuhteissa. Niiden tunteminen eli hermeneuttinen lähestymistapa auttaa Raamatun ymmärtämisessä ja selittämisessä sekä sen sanoman ja periaatteiden soveltamisessa nykypäivään.

Raamattukäsityksessä tunnustaudumme Lausannen julistukseen Raamatun arvovallasta ja voimasta:

”Me tunnustamme Vanhan ja Uuden testamentin kaikkien kirjoitusten jumalallisen inspiraation, totuudenmukaisuuden ja arvovallan ainoana kirjoitettuna Jumalan sanana, joka on virheetön kaikessa, mitä se opettaa, ja ainoana uskon ja käytännön erehtymättömänä ohjeena. Tunnustamme myös Sanan voiman Jumalan pelastustarkoituksen päätökseen saattamisessa. Raamatun sanoma on osoitettu koko ihmiskunnalle. Jumalan ilmoitus Kristuksessa ja Kirjoituksissa on muuttumaton. Sen kautta Pyhä Henki puhuu vielä nytkin. Hän valaisee jokaisessa kulttuurissa Jumalan ihmisten mielen ymmärtämään ilmoitetun totuuden tuoreella tavalla. Täten Pyhä Henki paljastaa koko kirkolle yhä enemmän Jumalan monitahoisesta viisaudesta.”

Suomen helluntaiseurakunnissa uskomme Jumalan puhuvan myös karismaattisten lahjojen välityksellä. Emme kuitenkaan pidä Jumalan puheena mitään sellaista, mikä on yli Jumalan Sanan tai ristiriidassa sen kanssa. Myöskään palveleminen hengellisillä lahjoilla ei korvaa Jumalan Sanan arvovaltaa ja Sanan saarnaa. Karismaattiset lahjat ja ilmiöt ovat alisteisia Sanalle, ja ne on aina arvioitava Raamatun kokonaisilmoituksen valossa.

Armolahjojen toiminnassa pidämme tärkeänä Jumalan Sanan periaatteiden ja Pyhän Hengen välittömän vaikutuksen tasapainoa. Esimerkiksi profetian lahjan käytössä noudatamme apostoli Paavalin ohjetta: ”Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää” (1. Tess. 5:19–21). Pyhä Henki johdattaa aina Sanaan ja opettaa kunnioittamaan sitä.

 

Kaikessa Raamatun totuuden ymmärtämisessä ja seuraamisessa tarvitaan Pyhän Hengen elävöittävää vaikutusta. Sen kautta Raamattu kutsuu ihmisiä avoimeen Jumalan puhutteluun ja vaikuttaa heissä salatulla tavalla.