Kannanottoja

Suomen Helluntaikirkko haluaa nostaa esille Raamatun mukaisen opetuksen eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä. Selkeyttämistä tarvitaan myös opillisissa kysymyksissä yhä lisääntyvän kristillisen oppitarjonnan keskellä.

SHK:n eettis-opillinen työryhmä valmistelee SHK:n hallitukselle kannanottoja aiheista, jotka ovat nousseet ajankohtaiseksi. Tavoitteena on myös tarkastella syvemmin ja laajemmin helluntaiherätyksen opin pääkohtia, jotka jo aiemmin on yhteisesti hyväksytty ohjeellisina.

Suomen Helluntaikirkolta antaa myös lausuntoja lainsäädännön valmistelutyöhön.