Kannanotto avioliittolain muutokseen

Miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama.

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017. Lain mukaan samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia keskenään avioliiton.

Lakimuutoksesta huolimatta Suomen Helluntaikirkko ei ole muuttanut näkemystään avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Se sitoutuu opetuksessaan ja toiminnassaan Raamatun avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Sen mukaan avioliitto on Jumalan säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama yhden miehen ja yhden naisen välinen yhdyselämän muoto. Avioliiton tarkoitus on mahdollistaa vakaa ja turvallinen kasvuyhteisö myös lapsille sekä antaa lapselle oikeus eri sukupuolta oleviin vanhempiin, isään ja äitiin.

Hyväksymme sen, että moniarvoisessa yhteiskunnassa lainsäädännön tulee pyrkiä kansalaisten yhdenvertaisuuteen, jossa kaikki ihmiset ovat oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan tasavertaisessa asemassa, riippumatta esimerkiksi siitä, noudattavatko he kristillisen avioliitto-
ja seksuaalietiikan mukaisia periaatteita. Näkemyksemme mukaan yhdenvertaisuutta ei kuitenkaan edistetä rinnastamalla miehen ja naisen väliseen avioliittoon muunlaisia yhteiselämän muotoja.

Nyt kun avioliittolaki on muuttunut, on tärkeä varmistaa uskonnollisten yhdyskuntien ja yhteisöjen yhdenvertaisuus ja toimintamahdollisuudet sellaisissa mahdollisissa tilanteissa, joissa lainsäädännön sallimat käytännöt ja Raamatusta nousevan kristillisen etiikan mukaiset periaatteet ovat keskenään ristiriidassa.

Suomen Helluntaikirkko pyrkii edelleenkin omalla toiminnallaan edistämään lainkuuliaisuutta sekä jokaisen ihmisen hyvinvointia kaikkien ihmisarvoa kunnioittaen.


Helsingissä 19.5.2017
Suomen Helluntaikirkko