Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Helluntaiherätyksen Talvipäivien julkilausuma: Helluntaiseurakunnissa puututaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Helluntaiherätyksen työntekijöiden Talvipäivät toteaa Tampereella 17.1.2009 lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä seuraavaa:

Helluntaiseurakunnissa ei hyväksytä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä missään muodossa. Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan fyysistä tai psyykkistä seksuaalista tekoa, joka voi vahingoittaa lapsen kehitystä. Tällaisia tekoja ovat muun muassa sanalliset tai ei-sanalliset ehdotukset, seksuaalinen koskettelu tai katseleminen tai niihin pakottaminen, yhdyntä sekä pornografiaan ja prostituutioon liittyvät teot (Suomen helluntaiseurakuntien lapsityön turvaohjeisto).

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, joka on saatettava lain edellyttämällä tavalla välittömästi viranomaisten tutkintaan (Rikoslaki luku 20, 6 § ja 7 § sekä Lastensuojelulaki 40 §). Hyväksikäyttöepäilyn kohdistuessa palkattuun tai vapaaehtoistyöntekijään hänet pidätetään tehtävistään välittömästi tutkinnan ajaksi. Mikäli viranomaiset toteavat hyväksikäytön tapahtuneen, tekoon syyllistyneelle henkilölle annetaan toimintakielto. Toimintakielto on elinikäinen lapsi- ja nuorisotyössä sekä määräajan kestävä muissa helluntaiherätyksen tehtävissä, kuitenkin vähintään kolme vuotta. Toimintakiellosta päättävät helluntaiherätyksen valitsemat Neuvoa-antavat vanhimmat kuultuaan asianomaista henkilöä ja hänen kotiseurakuntaansa. Seurakunta, jonka jäsen henkilö on, toteuttaa päätöksen. Lisäksi henkilön tulee hakeutua terapia- ja hoitosuhteeseen sekä suostua jatkossa toimintansa seurantaan.

Helluntaiseurakunnat pyrkivät lapsen elämän ehjään rakentamiseen ja suojaamiseen. Seksuaalisen hyväksikäytön uhria ja hänen perhettään tuetaan moniammatillisesti kaikilla elämän osa-alueilla.

Talvipäivät toteaa, että helluntaiseurakunnilla on käytössään lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeisto, johon sisältyy muun muassa hyväksikäyttötapausten ennaltaehkäisy ja toimintaohjeet. Lisäksi jokaisesta lapsi- ja nuorisotyöhön tulevasta ohjaajasta tehdään seurakunnissa huolellinen soveltuvuusarviointi ja epäilyttävään käytökseen puututaan välittömästi. Seurakunnan velvollisuus on pyytää alle 18-vuotiaiden parissa työskenteleviltä rikostaustan selvitys, mikäli työ- tai harjoittelusuhde kestää yli kolme kuukautta. 

Kaikilta helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöiltä edellytetään osallistumista turvakoulutukseen. Tämä takaa heille itselleen ja toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvän fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja hengellisen turvallisuuden.