seurakuntien ja työryhmien palvelusivut

Helluntaikirkon jäsenseurakuntien PRH-ilmoitukset lähetetään aina Helluntaikirkon lomakkeella. Lomakkeen täyttämiseen tarvitaan salasana, jonka voit pyytää Helluntaikirkon toimistosta <toimisto@helluntaikirkko.fi>

Yllä olevasta linkistä pääset seuraamaan Sähköpaimen-järjestelmän käyttökoulutuksen videotallennetta. Tarvitset tätä varten salasanan, jota voi pyytää Helluntaikirkon toimistosta <toimisto@helluntaikirkko.fi> tai puh. 045 6327848.

Seurakuntien intranettiin kirjautumiseen tarvitset seurakunnan kirjautumistunnuksen ja salasanan.
Helluntaiseurakuntien intranettiin on lähetetty kutsu myös kaikille työntekijän valtakirjan haltijoille. Seurakuntien vanhimmistojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat voivat pyynnöstä saada pääsyn intranettiin. Tarvittaessa ota yhteys sähköpostilla osoitteeseen toimisto@helluntaikirkko.fi

Päättyvän valtakirjan uusimiseksi on käytävä täydennyskoulutus, joka pidetään keskiviikkona 4.10.2023 klo 15.00-18.30 Turun Helluntaiseurakunnassa, Puistokatu 6 B, Turku.

Työntekijöiden valtakirjat ovat olleet käytössä yli viisi vuotta. Ensimmäiset myönnettiin loppuvuodesta 2016, ja vuosi 2017 oli siirtymäkausi, jonka aikana valtakirjan myöntämisperusteet painottuivat enemmän työkokemukseen. Tänä vuonna järjestetään jo toinen valtakirjojen täydennyskoulutus niiden uusimiseksi. Tämän vuoden koulutukseen tulisi osallistua niiden, joiden valtakirjakortin voimassaoloaika päättyy 31.12.2023.

Koulutukseen voivat osallistua myös ne henkilöt, joiden valtakirjan voimassaolo on päättynyt jo vuonna 2022, eivätkä ole käyneet täydennyskoulutusta.  Heidän on tehtävä myös uusimishakemus valtakirjatoimikunnalle.

Valtakirja on voimassa kerrallaan viisi (5) vuotta, ja valtakirjan voimassaolo päättyy, ellei valtakirjaa uusita. Vihkimisoikeus on liitetty valtakirjoihin, joten valtakirjan päättyessä myös vihkimisoikeus poistuu. Valtakirjan päättymispäivä näkyy työntekijän saamassa valtakirjakortissa. (Jos kortissa ei ole päättymispäivää, vaan sana ”toistaiseksi”, valtakirjakortti on voimassa eikä uusimista tarvita.)
Täydennyskoulutuksen jälkeen on täytettävä sähköinen valtakirjan hakemuslomake jotta valtakirjakortti voidaan uusia. Hakemuslomake löytyy alla olevasta: valtakirjan hakemuslomake, myös uusiminen ”nappulasta”.

>>Lisätietoja tästä

Tästä pääset hakemuslomakkeelle, jolla haetaan sekä valtakirjan uusimista että uutta valtakirjaa. 

Tästä linkistä ilmoittaudutaan Helluntaikirkon syyskokoukseen viimeistään perjantaina 10.11.2023. Linkki avautuu maanataina 2.10.2023.

Anmälan till Pingskyrkan i Finlands höstmötet görs här, senast fredagen den 10. November 2023.
Länken öppnas måndagen 2.10.2023.

Tästä linkistä voi vuosikokoukseen osallistujat ladata kaikki vuosikokousaineistot. Salasana on lähetetty seurakuntiin kokouskutsussa seurakuntien yhteyshenkilöille.

Bakom den här knappen kan laddas alla årsmöteshandlingar. Lösenord har skickats till församlingarna med möteskallelse.